Wsparcie rówieśnicze

Wsparcie rówieśnicze

Zachęcamy do uruchomienia potencjału wsparcia rówieśniczego w Waszych szkołach na zasadach tutoringu młodzieżowego (dotyczy zarówno szkół ponadpodstawowych jak i podstawowych). Tutorzy młodzieżowi wspierają młodszych kolegów i koleżanki w odnalezieniu się w nowym i...
Patronat Prezydenta Częstochowy

Patronat Prezydenta Częstochowy

Zbliża się V Ogólnopolski Zjazd Tutorów Szkolnych, który zyskał rozszerzenie nazwy o „i Akademickich”. Tym samym pragniemy podkreślić propozycję, którą przygotowaliśmy dla pracowników naukowych zainteresowanych tutoringiem na uczelniach.   Zapraszamy...
Otrzymaliśmy akredytację

Otrzymaliśmy akredytację

Decyzją 30/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 września 2022 przyznano Instytutowi akredytację Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli. Dwa lata temu Instytutowi przyznano tymczasową akredytację. W ostatnich miesiącach przeszliśmy pomyślnie proces...
Sieć tutorów szkolnych. Poczuj się pewniej jako tutor.

Sieć tutorów szkolnych. Poczuj się pewniej jako tutor.

Zależy nam na budowaniu poczucia kompetencji i pewności siebie tutorek i tutorów.   Chcemy animować wymianę doświadczeń, która wzmacniałaby osoby w tym obszarze. Dlatego także w tym roku proponujemy cykl spotkań praktyków tutoringu. Kontynuujemy tym samym tradycję...
Tutoring wraca do wrocławskich szkół

Tutoring wraca do wrocławskich szkół

Po przerwie wakacyjnej wznawiamy działania w projekcie Tutoring we wrocławskich placówkach oświatowych.   34 nauczycieli i wychowawców z 9 wrocławskich placówek oświatowych bierze udział w Programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy we...
Nowa strona internetowa

Nowa strona internetowa

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”   Ta inspirująca myśl to jeden z drogowskazów w rozwoju każdego tutora i każdej tutorki. Myśl zaczerpnięta jest z dzieł Janusza Korczaka, którego wskazujemy jako...
Rekrutacja do zdalnego kursu tutoringu szkolnego

Rekrutacja do zdalnego kursu tutoringu szkolnego

Niektórzy planują już swój rozwój zawodowy na październik. „Obszar współpracy z rodzicami jest bardzo ważny, ale też bardzo trudny dla szkoły i nauczycieli. Dlatego znaczącym elementem kursu jest przygotowanie tutorów do nawiązywania relacji z rodzicami,...