Poradnik Tutora Szkolnego

redakcja: Piotr Nita

grafika wraz z postacią nauczyciela oglądającego pod drzewem żołędzia i napis: w żołędziach starałbym się widzieć dęby

Słowami recenzenta naukowego polecamy lekturę „Poradnika Tutora Szkolnego” wydanego w ramach projektu Wychowywać Człowieka Mądrego w Wydawnictwie UJD:

„Osiem tekstów, które składają się na ten tom przedstawiają tutoring (jego filozoficzne i edukacyjne inspiracje, idee, praktykę i ocenę) jako narzędzie edukacyjne, metodę pracy do zastosowania „tu i teraz”.

Po spełnieniu pewnych warunków, zmianie perspektywy myślenia o relacjach edukacyjnych, dostrzeżeniu w sobie (przez nauczycieli/nauczycielki i uczniów/uczennice) partnerów do wspólnego działania – tutoring jest na wyciągnięcie ręki.

Teksty zgromadzone przez Piotr Nita komponują się w całościowy opis działania edukacyjnego, które może zmienić edukacyjną rzeczywistość tych, którzy nauczają i tych, którzy są nauczani. Zdecydowanie warto przeczytać tę pozycję i spróbować zmienić edukacyjną rzeczywistość. Tak bowiem odbieram ten tom: jako opis narzędzia do zmieniania edukacji, którą wszyscy znamy i dużej mierze oceniamy negatywnie mając doświadczenia bycia-w-szkole.

Szkoła – w tym zbiorze tekstów – jest jedynie tłem dla relacji między tutorami i ich podopiecznymi. Dialog, zainteresowanie, współistnienie, wspólnie wyznaczane cele oraz wybór sposobów ich realizacji zmieniają szkolne relacje. Nauczycielsko-uczniowskie kontakty przechodzą na wymiar relacji ludzi, którzy troszczą się o siebie, ufają sobie, są skierowani na pomoc wzajemną.

W tym kontekście „Poradnik tutora szkolnego” jest ciekawą pozycją metodyczną, must read dla osób poszukujących realnej zmiany w istniejących warunkach.”

  • prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki (Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław; fragment recenzji wydawniczej)