Jaki jest tutoring szkolny?

 

W 2023 roku Instytut Tutoringu Szkolnego (ITS) na 10-lecie swojego istnienia podejmuje się próby ustalenia tego, jaki jest obecnie tutoring szkolny w polskich szkołach.

Planowane działania oznaczają realizację projektu badawczego pod kierunkiem badaczki tutoringu dr Adrianny Sarnat-Ciastko (członka Rady Programowej ITS z Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie – https://instytuttutoringuszkolnego.pl/adrianna-samat-ciastko-its/).

Celem badań jest określenie tego:
• jak wygląda organizacja tutoringu w szkołach,
• jakie są zasoby, ale także trudności związane z wdrażaniem tej formy kształcenia u tutorów i ich podopiecznych,
• jakie są potrzeby tutorów i tutorantów w tym zakresie.

Dodatkowo projekt zakłada próbę określenia poziomu samooceny i prężności wśród uczniów objętych badaniami.

Realizacja działań ma zatem dodatkowo zweryfikować jakość profilaktycznego programu rekomendowanego „Tutoring szkolny – program pedagogiki dialogu”, za który odpowiada Instytut Tutoringu Szkolnego.

Utrzymanie przez ten program statusu programu rekomendowanego II stopnia ma zasadnicze znaczenie dla wielu szkół w Polsce, a zwłaszcza dla tych które oparły finansowanie programu o środki przeznaczone na profilaktykę uniwersalną. Przeprowadzenie badań jest niezbędne, by w wielu placówkach tutoring mógł dalej się rozwijać. Wskazujemy tu szerszy sens wysiłku związanego z udziałem w badaniach.

Proponowane badania są skierowane do wszystkich szkół współpracujących przez ostatnią dekadę z ITS i będą przeprowadzane w ostatnim kwartale 2023 r. Warto zaznaczyć, że dla uczestnika badania oznaczają jednorazowe uzupełnienie dostępnej on-line ankiety. Efekty prowadzonych obserwacji badawczych zostaną udostępnione w postaci raportu.

By wziąć udział w projekcie należy do 13 listopada 2023 wyrazić zgodę na badanie w formularzu:

 

Po wyrażeniu zgody na udział w badaniach, do końca listopada zostaną do szkoły wysłane linki do ankiet dedykowane osobno tutorom i podopiecznym, które będą do wykorzystania do 15 grudnia 2023 r.


Zapraszamy do udziału!

Całościowy harmonogram projektu

  • 1 czerwca 2023 – 31 października 2023
  • Opracowanie koncepcji badań,
  • Zredagowanie opisu projektu badawczego,
  • Stworzenie narzędzi badawczych,
  • Ustalenie adresatów badania,

1 listopada 2023 – 31 grudnia 2023

  • Realizacja badań wśród nauczycieli i uczniów,
  • Monitorowanie ilości osób uczestniczących w badaniu i działania wspomagające frekwencję,

1 stycznia 2024 – 30 kwietnia 2024

  • Analiza wyników badań,
  • Opracowanie i zredagowanie raportu prezentującego przebieg projektu, wyniki badań, ich interpretację oraz rekomendacje na przyszłość.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu