Zespół

Instytutu Tutoringu Szkolnego

grupa osób stoi razem i trzymają w ręku plakat z napisem ITS trenerzy

Od 2013 tworzymy zespół, w którym realizujemy cele statutowe Instytutu Tutoringu Szkolnego.

Bliskie są nam ideały turkusowych organizacji, blisko nam do partycypacyjnego modelu zarządzania.

Łączy nas fascynacja tutoringiem, a ponadto troska o polską szkołę i wychowanie oraz edukację przyszłych pokoleń.

Lubimy się wzajemnie i szanujemy; mamy otwartość na nowych sojuszników, spotkania i wymiany.

Dzień Dobry od Zespołu Instytutu!

Zapraszamy – zapoznajmy się. O każdym z nas słów kilka:

Rada Programowa Instytutu Tutoringu Szkolnego

Piotr Nita

Piotr Nita

dyrektor Instytutu, członek Rady Programowej

Mariusz Budzyński

Mariusz Budzyński

dyrektor merytoryczny Instytutu, członek Rady Programowej

Dorota Cichecka

Dorota Cichecka

wicedyrektor Instytutu, członek Rady Programowej

Joanna Kwiatkowska

Joanna Kwiatkowska

członek Rady Programowej

Adrianna Sarnat-Ciastko

Adrianna Sarnat-Ciastko

członek Rady Programowej

Elżbieta Nerwińska

Elżbieta Nerwińska

członek Rady Programowej

Beata Pawłowicz

Beata Pawłowicz

członek Rady Programowej

Maria Budzyńska

Maria Budzyńska

członek Rady Programowej

Zdzisław Hofman

Zdzisław Hofman

członek Rady Programowej

Henryk Cichecki

Henryk Cichecki

członek Rady Programowej

Edyta Cieślar

Edyta Cieślar

członek Rady Programowej

Współpracownicy, trenerzy i superwizorzy

Współpracujemy z ogólnopolskim środowiskiem trenerów tutoringu szkolnego, którzy praktykują tutoring z dziećmi i młodzieżą na wszystkich etapach edukacji we wszystkich typach placówek.

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn

Edukatorka tutorów akademickich

Ewa Mizera-Raczkowska

Ewa Mizera-Raczkowska

Trener tutoringu

Beata Karpińska-Musiał

Beata Karpińska-Musiał

Edukatorka tutorów akademickich

Aneta Bawiec

Aneta Bawiec

Edukator tutorów

Małgorzata Ziółkowska

Małgorzata Ziółkowska

Trener tutoringu

Polina Borowska

Polina Borowska

Trener tutoringu

Wsparcie administracyjno-księgowe 

Marta Lewandowska

Marta Lewandowska

wsparcie administracyjno-księgowe

Obsługa księgowa:

BR Grosik Consulting Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 163 pok. 105
53-439 Wrocław
tel. 71 347 14 55

Obsługa prawna:

Kancelaria Radców Prawnych
Dragun Pietkiewicz
dp-kancelaria.pl