Dorobek
Instytutu Tutoringu Szkolnego

mapa Polski na niej grafika z puzzlami i rękami

Instytut Tutoringu Szkolnego legitymuje się wieloletną praktyką we wdrożeniach tutoringu szkolnego w placówkach wszystkich etapów edukacyjnych.

Instytut wspierał szkoleniami, superwizjami i konsultacjami kadrę w ponad 120 placówkach oświatowych w całym kraju (stan na 2020 rok).

Wszystkie te placówki wdrażają tutoring szkolny według modelu proponowanego przez Instytut.

Model został zbadany naukowo, w trakcie czego potwierdzono jego skuteczność. (Wyniki badań ujęte zostały w publikacji: Sarnat-Ciastko, A., Gębuś, D., Zalewski, Z. (2018). „Wychować człowieka mądrego”. Raport końcowy z badań ewaluacyjnych ogólnopolskiego projektu wdrażania tutoringu szkolnego. Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.)

Wspieramy też placówki w zdobywaniu środków finansowych na szkolenia i superwizje. W tym celu zabiegaliśmy i zdobyliśmy status Programu Rekomendowanego II poziomu i tym samym dołączyliśmy do wąskiego i prestiżowego grona programów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień.

nauczyciele szkolą się podczas zajęć

Kontynuując prezentację liczbową naszych działań pragniemy dodać, że w czasie trwania naszego flagowego projektu pt. „Wychować człowieka mądrego” (realizowanego w latach 2016 – 2018) przeszkoliliśmy nieodpłatnie 1618 nauczycieli z 79 szkół i placówek wszystkich typów i poziomów kształcenia.

Opieką tutorską zostało objętych 10 240 uczniów.

Zespół projektowy (10 osób) realizował zadania projektowe współpracując z 65 trenerami i 26 superwizorami.

Konferencję wieńczącą projekt można obejrzeć w całości na kanale youtube Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Polecamy również sprawozdanie z konferencji na blogu profesora Bogusława Śliwerskiego: KLIK.

Podczas trwania projektu powstał Poradnik Tutora Szkolnego – e-book dostępny nieodpłatnie na stronie projektu: KLIK.

Projekt w całości sfinansowany został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków publicznych i objęty został Patronatem Honorowym profesora Zbigniewa Pełczyńskiego – polskiego filozofa, emerytowanego profesora filozofii politycznej Oxford University; co traktujemy jako nobilitację i potwierdzenie naszej fachowości.

Wciąż poszukujemy nowych możliwości rozwoju. Zapraszamy chętne do kooperacji organizacje, by wspólnie szukać synergicznych modeli współpracy.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe zestawienie wspieranych placówek

Wszystkie te placówki wdrażają tutoring szkolny według modelu proponowanego przez Instytut. 

Dla ułatwienia wyszukania podział na wjewództwa:

Województwo mazowieckie

Lista rozwijana
 • Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym
 • Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym
 • Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa „Akademia Pitagorasa” w Baranowie
 • Szkoła Podstawowa Chocimska w Warszawie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Żywioły” w Płońsku
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” w Skierniewicach
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edu Lab” w Starych Babicach
 • Gimnazjum w Zalesiu Górnym
 • Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym
 • LXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
 • CXXXVII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
 • Technikum Nr 5 w Płocku
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Płocku
 • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Płocku
 • Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Płocku
 • Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku
 • Fundacja Chrześcijańska NEBO w Warszawie
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Płocku
 • Liceum Ogólnokształcące Społeczne nr 17 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Płocku
 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Płocku

Województwo pomorskie

Lista rozwijana
 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. Józefa Unruga w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa nr 59 w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zblewie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Malborku
 • Gimnazjum nr 20 w Gdyni
 • Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie
 • Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie
 • Gdyńska Szkoła Społeczna
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Lokomotywa” w Sopocie
 • Liceum Ogólnokształcące nr 14 w Gdańsku
 • Chrześcijańska Szkoła Montessori w Gdańsku

Województwo śląskie

Lista rozwijana
 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Poraju
 • Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
 • Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Częstochowie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie
 • Szkoła Podstawowa w Lipowej
 • Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach
 • Szkoła Podstawowa „ETE” w Gliwicach
 • Zespół Szkół Artystycznych i Akademickich „ALA” w Częstochowie
 • I Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie
 • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Katowicach
 • ALA Autorskie Liceum Artystyczne i Akademickie w Częstochowie
 • Akademia SOWARD, polsko – angielska dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Częstochowie
 • Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie
 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Tychach
 • Akademia „Soward” – Polsko – Angielska Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Częstochowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Województwo wielkopolskie

Lista rozwijana
 • Szkoła Podstawowa nr 72 w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa w Stawiszynie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu
 • Szkoła Podstawowa w Szalejewie
 • Chrześcijańskie Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Lesznie
 • Technikum Nr 4 w Lesznie
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Lesznie
 • Gimnazjum nr 2 w Szelejewie
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nietążkowie
 • Liceum Ogólnokształcące w Nietążkowie
 • Technikum w Nietążkowie

Województwo pomorskie

Lista rozwijana
 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. Józefa Unruga w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa nr 59 w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zblewie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Malborku
 • Gimnazjum nr 20 w Gdyni
 • Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie
 • Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie
 • Gdyńska Szkoła Społeczna
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Lokomotywa” w Sopocie
 • Liceum Ogólnokształcące nr 14 w Gdańsku
 • Chrześcijańska Szkoła Montessori w Gdańsku

Województwo łódzkie

Lista rozwijana
 • Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu
 • Technikum Elektroniczne w Żychlinie
 • II Liceum Ogólnokształcące w Żychlinie
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Żychlinie
 • Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Województwo warmińsko-mazurskie

Lista rozwijana
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych w Ełku
 • Szkoła Podstawowa w Marzęcicach
 • Technikum nr 1 w Ełku
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Ełku
 • Technikum Leśne w Rucianym Nida
 • Branżowa Szkoła Leśna I Stopnia w Rucianym Nida
 • Liceum Ogólnokształcące w Rucianym Nida
 • Szkoła Podstawowa w Orłowie

Województwo lubelskie

Lista rozwijana
 • Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie
 • Liceum Ogólnokształcące w Hrubieszowie
 • Gimnazjum w Hrubieszowie
 • IX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Województwo dolnośląskie

Lista rozwijana
 • Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach
 • Szkoła Podstawowa w Malczycach
 • Szkoła Podstawowa nr 61 we Wrocławiu
 • Autorska Szkoła Podstawowa Jaskółka we Wrocławiu
 • Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie ALA we Wrocławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 96 im. L. Teligi we Wrocławiu

Województwo kujawsko-pomorskie

Lista rozwijana
 • Szkoła Podstawowa nr 8 we Włocławku
 • Gimnazjum nr 8 we Włocławki
 • Szkoła Podstawowa w Orłowie
 • VI Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

Województwo zachodniopomorskie

Lista rozwijana
 • Szkoła Podstawowa „Nawigator” w Przylepie
 • Liceum Ogólnokształcące w Złocieńcu
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Złocieńcu

Województwo podlaskie

Lista rozwijana
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
 • Akademia Liderów Społeczności Lokalnych w Białymstoku

Województwo opolskie

Lista rozwijana
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
 • III Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Lista rozwijana
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Domostwo
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Łodzi
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 w Warszawie
 • Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie
 • Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku

Województwo lubuskie

Lista rozwijana
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Lista rozwijana
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Łodzi
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zawichoście
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku