Zachęcamy do uruchomienia potencjału wsparcia rówieśniczego w Waszych szkołach na zasadach tutoringu młodzieżowego (dotyczy zarówno szkół ponadpodstawowych jak i podstawowych).

Tutorzy młodzieżowi wspierają młodszych kolegów i koleżanki w odnalezieniu się w nowym i zmieniającym się środowisku szkolnym, pomagają w zaadaptowaniu się i w pełnym korzystaniu z możliwości rozwojowych dostępnych w szkole. Młodzi tutorzy pracują na zasadzie wolontariatu zdobywając nowe doświadczenia oraz pomagając innym.

Kurs tutoringu młodzieżowego odbywa się w formie zdalnej. Adresowany jest do nauczycieli, którzy ukończylo kurs tutoring szkolnego I stopnia.

Po zakończeniu kursu uczestnicy nabywają trenerskich kompetencji, by szkolić tutorów młodzieżowych.

Rekrutację tego kursu prowadzimy do 15 listopada 2022 – wtedy odbędzie się pierwsze spotkania organizacyjne. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Zainteresowanych prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza:

Harmonogram szkolenia jest następujący:
  1. Wstępne spotkanie organizacyjno-informacyjne; 15 listopada, 16.00 – 17.30,
  2. Kurs dla nauczycieli-tutorów; 19 i 26 listopada, 9.00 – 15.00
  3. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli – można skorzystać z 4 godzin szkoleniowych konsultacji; terminy do ustalenia z grupą,
  4. Podsumowujące spotkanie organizacyjno-informacyjne – 2 godziny szkoleniowe; terminy do ustalenia z grupą.
Więcej o programie: