Wdrożenie tutoringu młodzieżowego

dwie niebieskie książki z napisem tutoring młodzieżowy

Program skierowany jest do szkół, w których pracują nauczyciele tutorzy – absolwenci kursu tutorskiego I stopnia zrealizowanego przez Instytut Tutoringu Szkolnego.

Jest to niezbędny zasób, na którym bazujemy. Warunkiem koniecznym jest również to, aby każdy tutor młodzieżowy miał swojego tutora-nauczyciela.

Podstawą programu wdrożenia jest pedagogika dialogu i jej twórcy: Martin Buber – filozof, Janusz Korczak – pedagog, lekarz, Carl Rogers – psycholog, terapeuta, Viktor Frankl – psychiatra, filozof, Janusz Tarnowski – pedagog, psycholog; prace autora koncepcji Liceów ALA – Mariusza Budzyńskiego oraz doświadczenie zebrane we współpracy z Zespołem Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. arcybiskupa Nowowiejskiego w Płocku, a w szczególności z tutorkami – koordynatorkami programu tutoringu młodzieżowego w tej szkole: Monika Makowska, Edyta Kotkowska – Raczyńska i Marta Leśniewska – Garlicka

Autorką programu wdrożenia jest Dorota Cichecka (Członek Rady Programowej i trener Instytutu Tutoringu Szkolnego).

nauczyciele siedzą przy stolikach i piszą

Celem realizacji programu jest: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole, zmniejszenie skali zachowań ryzykownych, poprawienie relacji między wszystkimi podmiotami w szkole, budowanie wspólnoty uczącej się i wspierającej się, wspólnoty ludzi okazujących sobie bezwarunkowy szacunek.

Tutorzy młodzieżowi wspierają młodszych kolegów i koleżanki w odnalezieniu się w nowym i zmieniającym się środowisku szkolnym, pomagają w zaadaptowaniu się i z pełnego korzystania z możliwości rozwojowych dostępnych w szkole.

Kształtują u młodszych koleżanek i kolegów następujące kompetencje:

  • umiejętność wyrażania swoich uczuć, myśli, opinii nie naruszający godności drugiej osoby;
  • budowanie relacji z innymi;
  • otwartość na uczenie się; otwartość na nową wiedzę oraz zadania umożliwiające jej zdobycie;
  • umiejętność rozumienia emocji własnych i innych oraz wykazywanie troski i zrozumienia wobec przeżywanych emocji przez innych,
    komunikacja bez agresji,
  • pewność siebie i wiara w swoje możliwości.

Wdrożenie tutoringu młodzieżowego składa się z następujących elementów:

  • Kurs dla nauczycieli – tutorów: kurs przygotowuje do prowadzania warsztatów dla uczniów – tutorów młodzieżowych, uczy jak przygotować tutorów młodzieżowych do nawiązywania relacji z kolegami i koleżankami. Ponadto uczestnicy kursu uczą się jak wspierać tutorów młodzieżowych podczas ich pracy i jak tę pracę im organizować.

Uczestnicy kursu dowiadują się, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w czasie pracy z tutorami młodzieżowymi i w czasie towarzyszenia im w pracy wolontariackiej.
W ciągu 2 dni (stacjonarnego) szkolenia grupa nauczycieli (max 6 osób) otrzymuje specjalny pakiet materiałów dydaktycznych (6 pakietów). Każde szkolenie trwa po 8 godzin szkoleniowych.

  • Wsparcie konsultacyjne dla nauczycieli opiekunów tutorów młodzieżowych (osobiste konsultacje oraz wsparcie zdalne).

Tutorzy młodzieżowi podejmują pracę w szkole na zasadach wolontariatu.

W celu zamówienia wdrożenie tutoringu młodzieżowego dla placówki prosimy o kontakt z Instytutem