Decyzją 30/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 września 2022 przyznano Instytutowi akredytację Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli.

Dwa lata temu Instytutowi przyznano tymczasową akredytację. W ostatnich miesiącach przeszliśmy pomyślnie proces weryfikacji zwieńczony sukcesem. W treści decyzji czytamy m.in.:
„Formy doskonalenia (realizowane przez Instytut – kom. red.) wynikają z potrzeby edukacji lokalnej, regionalnej i krajowej, a prowadzone przez placówkę działania świadczą o jej dużej aktywności”.
Cieszymy się z docenienia naszych wysiłków i wzmocnienia prestiżu Instytutu. Mamy nadzieję, że ten status pomoże szkołom i nauczycielom w skorzystaniu z naszego wsparcia i ułatwi poznanie naszego know-how:

Co to znaczy w praktyce?

✳️ dla dyrektora szkoły – ułatwienie w pozyskiwaniu środków na szkolenia dla tutorów. Organ prowadzący czasem preferuje ośrodki i placówki doskonalenia nauczycieli jako realizatorów szkoleń (i innego wsparcia) dla grona pedagogicznego swoich szkół.
✳️ dla samorządowca – ułatwienie w przekierowaniu środków na doskonalenia nauczycieli w danej szkole. Czasem organ prowadzący jest zobowiązany kierować realizację szkoleń do ośrodków i placówek doskonalenia nauczycieli np. w projektach lub w wyniku wcześniejszej decyzji rady gminy, rady powiatu, lub rady miasta
✳️ dla Instytutu – potwierdzenie naszej marki i wiarygodności. Skuteczniejsze realizowanie naszych celów statutowych – stworzenie kolejnej obok programów rekomendowanych ścieżki finansowania edukacji tutorów.
✳️ dla nauczycieli w całej Polsce – kolejne ułatwienie w podjęciu edukacji (a zatem i pracy) w charakterze tutora szkolnego.
✳️ dla uczennic i uczniów – zwiększenie szansy na pracę z tutorem szkolnym, czyli z przyjaznym życzliwym dorosłym, którego czas i uwagę otrzymuje uczennica/uczeń na wyłączność i który skupiony jest na globalnym rozwoju swojego tutee.