FAQ – czyli najczęściej zadawane nam pytania

trzy znaki zapytania w kolorowych chmurkach

Zapraszamy do zapoznania się z zebranymi w jednym miejscu pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi kursów tutoringu. 

Jeśli informacje tutaj zawarte nadal nie są dla Ciebie wystarczające to zapraszamy do kontaktu z nami.

Klikając na konkretne pytanie zostaniesz przeniesiony do konkretnej odpowiedzi.

1. Ile czasu trwa kurs tutoringu szkolnego I stopnia? Dlaczego jest taki długi?

2. Czy kurs tutoringu szkolnego I stopnia w trybie zdalnym nie jest „uboższy” od kursu stacjonarnego?

3. Jestem psychologiem/pedagogiem/mam wysokie kwalifikacje/dużo kursów/ jestem trenerem TUS – dlaczego nie możecie mi zaliczyć zajęć (np. o wyznaczaniu celów) bez obecności na nich?

4. Jestem psychologiem/pedagogiem – czy kurs nie zaburzy mi pracy, nie wprowadzi do moich metod „bałaganu”?

5. Jestem dobrym nauczycielem i nie chcę wchodzić w żadne relacje z uczniami. Co mi da taki kurs?

6. Ja już tak pracuję, co mi może dać taki kurs?

7. Skąd mogę zdobyć dofinansowanie na kurs tutoringu szkolnego?

8. Dyrektor nie chce mi sfinansować kursu tutoringu – co mogę zrobić?

9. Dlaczego wymagana jest 100% obecności?

10. Jak mogę odrobić nieobecność na szkoleniu?

11. Co może zmienić kurs tutoringu szkolnego w mojej pracy/życiu?

12. Jak poradzić sobie z pracą tutora/boję się, że to mnie za bardzo obciąży?

13. Jestem początkującym tutorem/tutorką – gdzie mogę szukać wsparcia?

14. Jak mogę zostać trenerem ITS? 

15. Chcę namówić dyrektora/koleżanki i kolegów z pracy na kurs tutoringu szkolnego, co możecie mi poradzić, jak to zrobić?

16. Jako dyrektor chcę, żeby wszyscy nauczyciele ukończyli kurs tutoringu szkolnego – jak to zrobić? Od czego zacząć?

17. Jaką macie ofertę w ramach Instytutu Tutoringu Szkolnego dla kadry kierowniczej?

18. Skąd wiecie, że to tutoring szkolny w ogóle działa?

19. Czy tutoring szkolny jest wsparciem dla trudnej młodzieży i dzieci z deficytami?

20. Czy tutoring szkolny to sposób na rozwój talentów i mocnych stron uczniów wybitnych?

21. Czy Instytut Tutoringu Szkolnego ma akredytację Kuratora Oświaty? Lub jakieś inne certyfikaty? 

Ile czasu trwa kurs tutoringu szkolnego I stopnia? Dlaczego jest taki długi?

Kurs tutoringu szkolnego I stopnia trwa 64 godziny szkoleniowe. Zorganizowany jest w czterech weekendach zajęć i rozłożony na około semestr. Kurs może wydawać się długi, ale to niezbędne minimum, aby uczestnicy mogli doświadczyć – poprzez ćwiczenia i symulacje rozmów tutorskich – czym jest tutoring i jak skutecznie pracować tą metodą.

Jestem psychologiem/pedagogiem/mam wysokie kwalifikacje/dużo kursów/ jestem trenerem TUS – dlaczego nie możecie mi zaliczyć zajęć (np. o wyznaczaniu celów) bez obecności na nich?

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, nie tylko dają wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności, które można wyćwiczyć biorąc udział w ćwiczeniach i symulacjach. Wiedza teoretyczna jest ważna, ale nie wystarcza.

Jestem dobrym nauczycielem i nie chcę wchodzić w żadne relacje z uczniami. Co mi da taki kurs?

Kurs pokazuje jak ważne są relacje w szkole. Uczniowie uczą się naprawdę od tych, których lubią, warto poświęcić trochę czasu na ćwiczenie umiejętności interpersonalnych. Są one kluczowe w pracy nauczyciela. Na nich buduje się swoją skuteczność dydaktyczną.

Dyrektor nie chce mi sfinansować kursu tutoringu – co mogę zrobić?

Możesz spróbować pozyskać finansowanie z Urzędu Pracy – w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jak mogę odrobić nieobecność na szkoleniu?

Można wziąć udział w tym samym warsztacie, w czasie następnej edycji kursu, w przypadku opuszczenia tylko jednego warsztatu można przygotować esej, który będzie prezentacją refleksji na temat zastosowania przez uczestnika uzyskanej samodzielnie wiedzy w praktyce. W obu przypadkach należy się skontaktować mailowo lub telefonicznie z naszym biurem.

Jak poradzić sobie z pracą tutora/boję się, że to mnie za bardzo obciąży?

Zadbaj o siebie: porozmawiaj z nami o swoich obawach w trakcie kursu lub po jego ukończeniu (możesz skorzystać z superwizji tutorskiej). Podczas kursu omawiamy granice roli tutora, co jest profilaktyką zbyt dużego obciążenia tutora.

Jak mogę zostać trenerem ITS? 

Najpierw popracuj jako tutor, zdobądź doświadczenie, potem wprowadź tutoring do swojej szkoły. Zapisz się na kurs tutorski II stopnia – pracuj dalej. Stań się liderem dla tutorów ze swojego środowiska. Zgłoś się do nas.

Chcę namówić dyrektora/koleżanki i kolegów z pracy na kurs tutoringu szkolnego, co możecie mi poradzić, jak to zrobić?

Najpierw sam/-a ukończ kurs. Pokaż, że pracujesz ta metodą, opowiadaj w pokoju nauczycielskim o swojej pracy. Jeżeli obserwujesz już zainteresowanie tutoringiem szkolnym w swojej placówce – zamów u nas szkoleniową radę pedagogiczną dla całego grona pedagogicznego. Szkolenie wprowadza w podstawowe zagadnienia związane z tutoringiem (definicje, genezę, skuteczność). Trwa trzy godziny i jest również okazją do rozmowy i uzyskania przez uczestników odpowiedzi na najbardziej istotne pytania; pozwala również przekonać się na ile tutoring ma zastosowanie w Twojej placówce i jaki jest entuzjazm ku jego wprowadzaniu.

Jako dyrektor chcę, żeby wszyscy nauczyciele ukończyli kurs tutoringu szkolnego – jak to zrobić? Od czego zacząć?

Dyrektor/-ka powinien/-nna być prawdziwym liderem/-rką w swoim środowisku – zapisz się na kurs jako pierwszy/-a. Lub zamów szkoleniową radę pedagogiczną o której piszemy powyżej.

Skąd wiecie, że to tutoring szkolny w ogóle działa?

Instytut Tutoringu Szkolnego legitymuje się wieloletnią praktyką we wdrożeniach tutoringu szkolnego w placówkach wszystkich etapów edukacyjnych. Wspieramy szkoleniami, superwizjami i konsultacjami kadrę wielu placówek oświatowych w całym kraju.
Wszystkie te placówki wdrażają tutoring szkolny według modelu proponowanego przez Instytut. Model został zbadany naukowo, w trakcie czego potwierdzono jego skuteczność. Wyniki badań ujęte zostały m.in. w publikacji: Sarnat-Ciastko, A., Gębuś, D., Zalewski, Z. (2018). „Wychować człowieka mądrego”. Raport końcowy z badań ewaluacyjnych ogólnopolskiego projektu wdrażania tutoringu szkolnego. Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Ponadto otrzymaliśmy status programu rekomendowanego II stopnia, którego przyznali nam: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Tutoring wpisuje się zatem w profilaktykę uniwersalną.

Czy tutoring szkolny to sposób na rozwój talentów i mocnych stron uczniów wybitnych?

Tak. Tutoring szkolny to sposób na rozwój talentów i mocnych stron wszystkich uczniów i uczennic, niezależnie od tego ile swoich zasobów na dzień dzisiejszy odkryli.

Czy kurs tutoringu szkolnego I stopnia w trybie zdalnym nie jest „uboższy” od kursu stacjonarnego?

Kurs zdalny przebiega według tego samego programu, według którego realizowany jest kurs stacjonarny i osiąga te same cele. Ma nieco inną formę, nasi trenerzy pracują uwzględniając metody pracy zdalnej, ale przekazują te same kompetencje, jakie przekazują w kursie stacjonarnym.

Jestem psychologiem/pedagogiem – czy kurs nie zaburzy mi pracy, nie wprowadzi do moich metod „bałaganu”?

Nie. Podczas kursu omawiamy różne role w jakich bywają nauczyciele podczas pracy w szkole i określamy granice między nimi. Pokazujemy również zakres i granice roli tutora. Od uczestników szkoleń otrzymujemy informacje zwrotne, że jest porządkujące.

Ja już tak pracuję, co mi może dać taki kurs?

Spędź więc trochę czasu z naszymi trenerami/-rkami na kursie i zobacz, jak pracujemy. Będziesz miał/-a okazję sprawdzić czy rzeczywiście Twoja praca – to praca metodą tutoringu szkolnego. Na pewno nie stracisz tego czasu.

Skąd mogę zdobyć dofinansowanie na kurs tutoringu szkolnego?

Obserwujemy kilka ścieżek finansowania kursów. Najczęściej są to środki szkół przeznaczone na doskonalenie zawodowe. W grupach otwartych najczęściej za swój udział płacą sami uczestnicy ze swoich zasobów.
Od niedawna udział można sfinansować m.in. ze środków na profilaktykę (gromadzonych w samorządach) korzystając, z faktu, że nasz kurs ma status programu rekomendowanego: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/tutoring-szkolny-program-pedagogiki-dialogu,46 . Rekomendacji udzielili nam wspólnie: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Ponadto można ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Pracy (możemy pomóc przygotować wniosek o dofinansowanie). Często kursanci korzystają ze środków z różnych projektów. Coraz częściej kursy są finansowane przez organy prowadzące szkoły publiczne (jednostki samorządu terytorialnego).

Dlaczego wymagana jest 100% obecności?

Kurs (8 warsztatów) stanowi całość – uporządkowaną, logiczną i ułożoną w przemyślanym porządku. Opuszczenie zajęć powoduje pominięcie ważnych treści i ćwiczeń. Pozostawia lukę i sprawia, że kurs jest niepełny.

Co może zmienić kurs tutoringu szkolnego w mojej pracy/życiu?

Kurs tutoringu szkolnego I stopnia zapewnia uczestnikom przygotowanie do pracy w charakterze tutora w szkole na każdym etapie edukacyjnym. Zajęcia wprowadzają uczestników w metodę pracy tutorskiej, przygotowując do tworzenia klimatu opartego na relacjach budowanych w oparciu o założenia pedagogiki dialogu. Jako uczestnik poznasz specyficzne postępowanie pedagogiczne, które odzwierciedla kolejne etapy pracy tutora. Zostaniesz wyposażony/ona w odpowiednie narzędzia organizacyjne i diagnostyczne. Znaczącym elementem kursu jest przygotowanie tutorów do nawiązywania relacji z rodzicami, budującej partnerskie współdziałanie obu stron. Kurs przewiduje znaczną ilość treningów umiejętności praktycznych i komunikacyjnych.

Jestem początkującym tutorem/tutorką – gdzie mogę szukać wsparcia?

Skorzystaj ze wsparcia dla początkujących tutorów: zdalnych konsultacji lub superwizji. Będziesz mógł omówić przypadki ze swojej praktyki tutorskiej, poddać analizie zagadnienia wdrożenia tutoringu w swojej szkole/placówce, porozmawiać na inne tematy zbieżne z tutoringiem szkolnym.

Jaką macie ofertę w ramach Instytutu Tutoringu Szkolnego dla kadry kierowniczej?

Zapraszamy do udziału w Tutorskiej Akademii Przywództwa Szkolnego. Jest to realne wsparcie dla dyrektorów i dyrektorek placówek oświatowych, osób aspirujących do tej roli, a także osób reprezentujących organy prowadzące szkoły. Celem Akademii jest rozwój kompetencji liderskich uczestników i uczestniczek w oparciu o ich własne zasoby, osobistą wiedzę i doświadczenia z wykorzystaniem procesu tutoringu, jako narzędzia zarządzania i wsparcia rozwoju szkoły, jej środowiska i otoczenia. Chętnie porozmawiamy o tym z Tobą.

Czy tutoring szkolny jest wsparciem dla trudnej młodzieży i dzieci z deficytami?

Jest i może z sukcesami wspierać takie osoby. Jednak nie ogranicza się do tego. Znaczne wsparcie w wyniku wdrożenia tutoringu otrzymują uczniowie tzw. transparentni, czyli tacy którzy często przez szkołę przechodzą nie poznani. Taki uczeń w relacji z tutorem może zobaczyć siebie jak w zwierciadle, jego potencjał może zostać uruchomiony i ujawnić się w środowisku szkolnym.

Czy Instytut Tutoringu Szkolnego ma akredytację Kuratora Oświaty? Lub jakieś inne certyfikaty? 

Instytutu jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli – na podstawie paragrafu 29 ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (dz. u. 2019 roku poz.1045) z dniem 30 września 2020 do ewidencji prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego wpisano pod numerem 5/20 20 niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli – NPDN Instytut Tutoringu Szkolnego.

Nasz program wdrożeniowy pt. „TUTORING SZKOLNY – program pedagogiki dialogu” włączony został do Systemu Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego i uzyskał status programu rekomendowanego II stopnia. Dołączył tym samym do banku programów o udowodnionej naukowo skuteczności i opartych o najnowszą wiedzę z zakresu strategii profilaktycznych. Szkołom i placówkom edukacyjnym stwarza to nową, niedostępną dotąd możliwość sfinansowania wdrożenia tutoringu szkolnego z funduszy gromadzonych w budżetach gmin, a przeznaczonych na profilaktykę uzależnień i ochronę zdrowia psychicznego.

Zostaliśmy również przyjęci do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (Nr RIS: 2.02/00094/2020).