W 2020 roku nasz program „Tutoring szkolny – program pedagogiki dialogu” uzyskał rekomendację II stopnia. 

Dołączyliśmy tym samym do banku programów profilaktycznych o udowodnionej naukowo skuteczności.
Więcej: https://instytuttutoringuszkolnego.pl/profilaktyczny-program-rekomendowany/?fbclid=IwAR37EKj6Fqkk2V2SSgp-BthMqtzZwCYBoahmNHZIn42MG8a8ixSAVBFtu2Y

 

W tym samym 2020 roku Instytutu uzyskał akredytację tymczasową niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli. A w 2022 akredytację pięcioletnią.
Więcej: https://instytuttutoringuszkolnego.pl/akredytacja-niepublicznej-placowki-doskonalenia-nauczycieli/?fbclid=IwAR0JpcNGH5P_sajKg061JdWal6cO2eSaWNZkj5exnO3EEMP1KRYgYkcazis

Od 2020 roku uzyskujemy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Więcej: https://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/oRis

 

Wszystkie te statusy dokumentują naszą skuteczność i jakość oferowanego wsparcia. A ponadto pomagają szkołom – nauczycielkom i nauczycielom zdobyć środki finansowe na udział w naszych programach.

Zachęcamy do zamówienia naszych programów rozwojowych, a zwłaszcza Kursu Tutoringu Szkolnego I stopnia. Od 1 maja 2023 bowiem ceny wszystkich kursów zostaną podniesione o 16%.

Zapraszamy do podjęcia rozmów wszystkie szkoły, ośrodki wychowawcze, jednostki samorządu terytorialnego, które wyraziły zainteresowanie naszym programem. Podpisanie umowy na realizację wdrożenia tutoringu szkolnego przed 1 maja pozwala skorzystać ze starych cen.

Polecamy lekturę tekstu o korzyściach z wdrożenia tutoringu szkolnego: https://instytuttutoringuszkolnego.pl/korzysci-z-wdrozenia-tutoringu-szkolnego/

Aktualna rekrutacja do grupy otwartej:
https://instytuttutoringuszkolnego.pl/zdalny-kurs-tutoringu-szkolnego-i-stopnia