Zbliża się V Ogólnopolski Zjazd Tutorów Szkolnych, który zyskał rozszerzenie nazwy o „i Akademickich”.

Tym samym pragniemy podkreślić propozycję, którą przygotowaliśmy dla pracowników naukowych zainteresowanych tutoringiem na uczelniach.

 

Zapraszamy wszystkie osoby związane z oświatą, zainteresowane tutoringiem, nauczycielki i nauczycieli szkolnych i akademickich, dyrektorki i dyrektorów szkół wszystkich typów i etapów oraz przedszkoli i uczelni, kuratorów oświaty, pracowników wydziałów edukacji urzędów gmin, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, konsultantów ośrodków doskonalenia nauczycieli, wychowawców młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, kuratorów sądowych, samorządowców i aktywistów zainteresowanych oświatą i edukacją (w tym edukacją domową).

Rejestracja jest już dostępna na https://instytuttutoringuszkolnego.pl/v-ogolnopolski-zjazd-tutorow-szkolnych/

Sygnalizujemy, że ilość miejsc jest ograniczona i o rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.

Zjazd zyskał bardzo ważnego sojusznika w postaci Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, który objął Zjazd patronatem.
Cieszymy się ogromnie. Jest to dla nasz przejaw docenienia i uznania sensowności naszych wysiłków i jakość efektów naszej pracy. Tym samym poszerzyło się grono osób patronujących Zjazdowi.
Poszczycić możemy się następującymi patronatami:
  • Patronat merytoryczny Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej.
  • Patronat Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka
  • Patronat Delegatury w Częstochowie Śląskiego Kuratorium Oświaty

O Zjeździe na facebooku:

https://fb.me/e/241jGetR2

logo miasta Częstochowa oraz napis Patronat Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka