Biblioteczka

Instytutu Tutoringu Szkolnego

okładka książki z tytułem poradnik tutora szkolnego

Zapraszamy do zapoznania się z polecanymi poniższymi pozycjami

 

 • Red. Piotr Nita, Poradnik Tutora Szkolnego, 2018.
 • Sarnat-Ciastko Adrianna, Tutoring w polskiej szkole,Wydawnictwo Difin, 2015.
 • Buber Martin, Ja i Ty: wybór pism filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1992.
 • Juul Jesper, Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla naszych dzieci, nauczycieli i rodziców?, MiND Dariusz Syska, 2014
 • Rosengren David B., Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. Podręcznik praktyka z ćwiczeniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • Tarnowski Janusz, Jak wychowywać? Barykada czy Dialog?, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, Warszawa 2009.
 • Frankl Viktor E., Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009.
 • Szewczyk Kazimierz, Wychować człowieka mądrego. Zysk etyki nauczycielskiej, PWN, Warszawa Łódź 1998.
 • Żylińska Marzena, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2013.
 • Mendel Maria, Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, HARMONIA, Gdańsk 2007.
 • Radziwiłł Anna, Jakubowski Jacek, Sawicki Mirosław, Dobra szkoła: szkoła w życiu – życie w szkole, Dom Wydawniczy Ego, Warszawa 2004.
 • Robinson Ken, Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności, Element, Kraków 2006.
 • Robinson Ken, Aronica Lou, Uchwycić żywioł. O tym jak znalezienie pasji zmienia wszystko, Element, Kraków 2012.
 • Murzyn Andrzej, Wokół Kena Robinsona. Kreatywnego myślenia o edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 • Szmidt Krzysztof J. (red.), Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 • Malcher Andreas, Utalentowany uczeń i jego wrogowie, FOSZE, Rzeszów 2009.
 • Nakoneczna Danuta, Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój uzdolnień, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980.
 • Pawlak Agnieszka, Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 • Brown Rupert, Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • Jodłowska Bogusława, Pedagogika sokratejska, Kraków 2012.
 • von Schoenebeck Hubertus, Antypedagogika, Jacek Santorski & Co Agencja Wyd., Warszawa 2007.
 • Kossowska Małgorzata, Jarmuż Sławomir, Witkowski Tomasz, Psychologia dla trenerów. Szkolenia, ABC a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 • Rogers Carl R., O stawaniu się osobą, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2002.
 • Rogers Carl R., Sposób bycia, Dom Wydawniczy Rebis Sp. Z o.o, Poznań 2012.
 • Vujicic Nick, Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!, Aetos Media, Wrocław 2012.
 • Brzeziński Miłosz, Głaskologia. Jak pozytywnie wpływać na innych i zwiększać przy tym swoją satysfakcję. Faktyczne reguły motywowania i rozumienia motywacji, Instytut Kreowania Skuteczności, Warszawa 2013.
 • Stoltzfus Tony, Sztuka zadawania pytań w coachingu. Jak opanować najważniejsze umiejętności coacha?, Aetos Media, Wrocław 2012.
 • Spitzer Manfred, Jak uczy się mózg, PWN, Warszawa 2012.
 • Opracowanie zbiorowe, Edukacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
 • Iwański Jakub (red.), Tutorzy młodych uchodźców, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Warszawa 2012.
 • Milner Judith, O’Byrne Patrik, Poradnictwo krótkoterminowe: narracje i rozwiązania, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2007.
 • Filipiak Ewa, Rozwijanie zdolności uczenia się z Wygotskim i Brunerem w tle, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.
 • Tynan Bernadette, Naucz swoje dziecko myśleć, Klub Dla Ciebie, Warszawa 2004.
 • Chetkowski Dariusz, Z budy czy spuścić ucznia z łańcucha?, Printed in Poland Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
 • Dryden Gordon, Vos Jeannette, Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003
 • Bruhlmeier Arthur, Kształcenie człowieka 27 kamyczków jednej mozaiki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.
 • Colombero Giuseppe, Od słów do dialogu (Tysiące sposobów mówienia i słuchania), Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2004.
 • Kaczmarzyk Marek, Kopeć Dorota, Dydaktyka zdrowego rozsądku, Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, Wrocław 2007.
 • Holt John, Zamiast edukacji warunki do uczenia się przez działanie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 • Czekierda Piotr, Budzyński Mariusz, Traczyński Jarosław, Zalewski Zbigniew, Zembrzuska Agnieszka (red.), Tutoring w szkole między teorią a praktyka zmiany edukacyjnej, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009.
 • Faber Adele, Mazlish Elaine, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Harbor Point Sp. Z o.o. Media Rodzina, Poznań 2001.
 • Mazurkiewicz Grzegorz, Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Kimsey-House Henry, Kimsey-House Karen, Sandahl Phillip, Whitworth Laura, Coaching koaktywny zmiany w biznesie, zmiany w życiu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • Widstrand Towe, Gothlin Marianne, Ronnstrom Niclas, Porozumienie bez przemocy czyli język żyrafy w szkole, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2008.
 • Naar-King Sylvie, Juarez Mariann, Wywiad motywujący z młodzieżą i młodymi dorosłymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Miller William R., Rollnick Stephan, Wywiad motywujacy. Jak przygotować ludzi do zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • Aronson Elliot, Przypadek to nie wszystko. Moje życie psychologa społecznego, Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2011.
 • Fox Jenifer, Odkryj silne strony twojego dziecka, wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010.
 • Csikszentmihalyi Mihaly, Urok codzienności. Psychologia emocjonalnego przepływu, Wydawnictwo CiS i Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 1998.
 • Harris James O., Feedback, czyli informacja zwrotna, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
 • Jakubowska B., Jakubowski J., Łypacewicz A., Rylke H. (red.), Ja i inni, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.
 • Rylke Hanna, W zgodzie z sobą i z uczniem, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993.
 • King Gail, Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, GWP, Gdańsk 2004.
 • von Thun Friedemann Schulz, Sztuka rozmawiania, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 • McGinnis Alan Loy, Sztuka Motywacji, Oficyna Wydawnicza Vacatio, Warszawa 2000.
 • Gordon Thomas, Wychowanie bez porażek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1999.