Opieka merytoryczna wdrożenia

Zamów superwizje grupowe i indywidualne oraz konsultacje dla dyrektora, by wspomóc skuteczne wdrożenie tutoringu w Twojej szkole. Superwizje mogą odbyć się zdalnie lub stacjonarnie.

Weź udział w Tutorskiej Akademii Przywództwa Szkolnego i skutecznie wdrażaj tutoring w swojej szkole.

Opieka merytoryczna wdrożenia, polega na bieżącym wsparciu superwizyjnym wdrożenia tutoringu szkolnego w danej szkole

Do wyboru przez szkołę pozostawia się liczbę wizyt opiekuna (10 lub 6) w skali roku szkolnego.

Każda wizyta obejmuje:

  • Tutorial (spotkanie konsultacyjne) z dyrektorem szkoły

Tutoriale tworzą interaktywny proces, który pomaga uczestnikowi w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Dzięki tutorialom wspierana osoba precyzyjniej ustala cele, optymalizuje swoje działania, podejmuje trafniejsze decyzje i pełniej korzysta ze swoich naturalnych umiejętności i zasobów. Tutor prowadzący spotkania wspiera dyrektora szkoły jako lidera zmiany.

  • Superwizje tutorskie (grupowe i indywidualne)

Celem superwizji tutorskiej jest zwiększenie możliwości zawodowych nauczyciela związanych z pracą w charakterze tutora, a w szczególności:

  • pogłębianie świadomości siebie oraz rozwiązanie własnych trudności emocjonalnych utrudniających kontakt z podopiecznym,
  • zwiększanie rozumienia podopiecznych,
  • poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach wychowawczych,
  • uzyskiwanie wsparcia w grupie o podobnym profilu zawodowym,

Więcej o opiece merytorycznej opowiadamy w filmie:

 

Zakres pracy i intensywność wizyt opiekuna wdrożenia możemy dostosować do zapotrzebowania zespołu nauczylieli

Instytut dysponuje kilkoma modelami superwizji i wspierania grupy tutorów. Superwizje mogą zostać zamienione na szkolenie tematyczne z obszaru tutoringu szkolnego, jeżeli takie jest zapotrzebowanie zespołu tutorów; mogą przyjąć formę spotkań grupowych lub indywidualnych.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu