Tutoring – dobre relacje we wrocławskich szkołach

 

Nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów pracujących we wrocławskich placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych zapraszamy do udziału w projekcie „Programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy realizowane we wrocławskich placówkach oświatowych – Tutoring – sposób na zdrowe i dobre relacje w szkole” – edycja 2024.

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków gminy Wrocław udział w projekcie jest bezpłatny.
W ramach rekrutacji wybierzemy około 36 nauczycieli, z którymi zrealizujemy projekt.
Na wstępie polecamy lekturę krótkiego tekstu o korzyściach płynących z wdrożenia tutoringu szkolnego:

https://instytuttutoringuszkolnego.pl/korzysci-z-wdrozenia-tutoringu-szkolnego/

Co proponujemy uczestnikom?

 

  1. Webinar informacyjny o projekcie (zdalny) – 15 marca 2024, 12:00-14:00 – wymagana rejestracja ( Formularz)

 Wszystkim wrocławskim nauczycielom zainteresowanym tutoringiem, proponujemy udział w dwugodzinnym spotkaniu szkoleniowym on-line. Wprowadzi ono w podstawowe zagadnienia związane z tutoringiem (definicje, genezę, skuteczność). Będzie można zapoznać się z informacjami jak rozpocząć prace tutorską, jakie korzyści przynosi tutoring, w jaki sposób dostosować tutoring do wieku rozwojowego podopiecznych, z jakich narzędzi korzysta.

Spotkanie odbędzie się on-line 15 marca 2024, w godzinach 12:00 – 14:00 – konieczna jest uprzednia rejestracja poprzez formularz on-line i z uwagi na ograniczoną ilość miejsc otrzymanie potwierdzenia od organizatora.

 2. Wizyta studyjna w ALA – Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu, ul. Robotnicza 36) – 22 marca 2024 – 9:00 – 12:00 – wymagana rejestracja ( Formularz) (uwaga! ilość miejsc ograniczona).

 

Propozycja skierowana dla wszystkich osób zainteresowanych tutoringiem. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznym aspektem wdrożenia tutoringu na przykładzie szkół ALA. Spotkają się z tutorami i podopiecznymi, zobaczą w jaki sposób tutoring jest wdrażany i funkcjonuje w tej placówce. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz on-line.

 

3. Kurs Tutoringu Szkolnego I Stopnia – obowiązuje rekrutacja poprzez formularz on-line ( Formularz)

Podstawowym elementem projektu jest Kurs Tutoringu Szkolnego I stopnia, który zapewnia uczestnikom kompleksowe przygotowanie do pracy w charakterze tutora w szkole na każdym etapie edukacyjnym. Zajęcia wprowadzają uczestników w metodę pracy tutorskiej, przygotowując do tworzenia klimatu opartego na relacjach budowanych w oparciu o założenia pedagogiki dialogu.

Nauczyciele uzyskują znajomość specyficznego postępowania pedagogicznego, które odzwierciedla kolejne etapy pracy tutora. Zostają wyposażeni w odpowiednie narzędzia organizacyjne i diagnostyczne.

Znaczącym elementem kursu jest przygotowanie tutorów do nawiązywania relacji z rodzicami, budującej partnerskie współdziałanie obu stron. Kurs przewiduje znaczną ilość treningów umiejętności praktycznych i komunikacyjnych.

 

Kurs zorganizowany jest według następującej struktury:

 • Indywidualne spotkanie zdalne, w formie superwizji – wywiadu badającego oczekiwania i potrzeby każdego uczestnika kursu (ok 60 minut dla każdego uczestnika),
 • Cykl 8 szkoleń (każde po 8 godziny szkoleniowych) realizujących 64-godzinny program:
  Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego,
  Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym. Podstawowe narzędzia,
  Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej. Problem motywacji i motywowania,
  Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania. Znaczenie SMART dla budowania motywacji,
  Towarzyszenie, monitorowanie oraz motywowanie w realizacji planów i ścieżek rozwoju,
  Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora,
  Kreatywność tutora i kreatywność ucznia w świetle pedagogiki i psychologii twórczości,
  Etyka, wartości i prawo jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora.

Polecamy obejrzenie krótkiego filmu przybliżającego specyfikę tego kursu:

 

Na kursie wymagana jest 100% frekwencja. Ewentualne nieobecności wymagają uzupełnienia poprzez udział w innej grupie szkoleniowej. Pomagamy w procesie uzupełniania nieobecności.

Szkolenia odbywają się stacjonarnie w ALA Autorskim Liceum Artystycznym i Akademickim – przy ul Robotniczej 36/38, 53-606 we Wrocławiu W trosce o wysoki poziom szkolenia ilość uczestników nie może przekroczyć 18 osób. W ramach projektu zorganizowane będą 2 grupy szkoleniowe, łącznie około 36 osób.

Instytut nie organizuje, ani nie finansuje obiadów podczas szkoleń. Dostępna będzie przerwa kawowa.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu tutorskiego wystawione w wersji elektronicznej – warunkiem jest pełna realizacja kursu,
 • Certyfikat Tutora I stopnia po realizacji 20 godzin tutoriali z minimum 3 podopiecznymi (dokument w wersji elektronicznej).

1. Zdalne superwizje indywidualne i grupowe

W ramach projektu przewidzieliśmy organizację 1 zdalnej superwizji grupowej (trwającą 3 godziny), która odbędzie się 18 października 2024 i około godzinne superwizje indywidualne dla każdego uczestnika kursu przeprowadzoną telefonicznie lub zdalnie (do wykorzystania do 29 listopada 2024). Celem superwizji tutorskiej jest wymiana doświadczeń, poszukiwanie sposobów rozwiązywania najczęściej pojawiających się trudności i problemów, a także doskonalenie swoich kompetencji tutorskich.

2. Grupową superwizję stacjonarną w ALA – Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu, ul. Robotnicza 36), która odbędzie się 15 listopada 2024.

Superwizje są przeznaczone również dla innych już działających wrocławskich tutorów szkolnych.

Rekrutacja i zgłoszenia

 

Osoby zainteresowane projektem (szkolenie on-line, wizyta studyjna, rekrutacja na kurs tutorski) muszą się uprzednio zarejestrować poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

Przygotowaliśmy jeden formularz do rejestracji na wszystkie te trzy wydarzenia:

 • Rekrutacja do projektu – kurs tutorski I stopnia
 • Udział w webinarze on-line
 • Udział w wizycie studyjnej (ilość miejsc ograniczona).

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na wizycie studyjnej zgłoszenie w formularzu nie gwarantuje udziału w tym działaniu. Uczestnicy wizyty studyjnej mogą wziąć w niej udział na podstawie potwierdzonego zaproszenia, które otrzymają e-mailem.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy rekrutacji na kurs tutoringu szkolnego powinni uprzednio zapoznać się z harmonogramem szkoleń i regulaminem rekrutacji do projektu jak również z umową na udział w projekcie.

 

Regulamin Rekrutacji do projektu

Umowa na udział w projekcie

Harmonogram:

 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu