“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

 

Ta inspirująca myśl to jeden z drogowskazów w rozwoju każdego tutora i każdej tutorki. Myśl zaczerpnięta jest z dzieł Janusza Korczaka, którego wskazujemy jako jednego z naszych w Instytucie mentorów. Przywołujemy słowa Korczaka, by przypomnieć o jego dorobku zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w tym roku mija 80 lat od śmierci tego wielkiego pedagoga, który zmarł 7 sierpnia 1942 w obozie zagłady w Treblince.
Odważnie czerpiemy jako tutorzy z dorobku Korczaka. Ten teoretyk i praktyk wychowania był twórcą oryginalnego systemu pracy z dziećmi, opartego na partnerstwie, samorządnych procedurach i instytucjach oraz pobudzaniu samowychowania. Był badaczem świata dzieci. Stawiał pionierskie kroki w dziedzinie diagnozowania wychowawczego oraz był prekursorem działań na rzecz praw dziecka-człowieka.

Korczak był zwolennikiem emancypacji dziecka i poszanowania jego praw. Chciał organizować społeczeństwo dziecięce na zasadach sprawiedliwości, równych praw i obowiązków. Wszystkie te wartości są nam niezwykle bliskie.

Uczcić chcemy pamięć o Starym Doktorze, więc 7 sierpnia 2022 publikujemy naszą nową stronę, która służyć będzie Wam Drogie Nauczycielki i Drodzy Nauczyciele, byście mogli w wygodny sposób czerpać z zasobów Instytutu Tutoringu Szkolnego oraz mieć dostęp do aktualności i nowinek. Promowanie i rozwój tutoringu szkolnego w Polsce jest jednym z przejawów ciągłej żywotności dorobku Janusza Korczaka.