Wizyty studyjne

W ramach upowszechniania doświadczeń wynikających z prowadzonych przez Towarzystwo Edukacji Otwartej (organ prowadzący Instytut) eksperymentów edukacyjnych, a w szczególności szkół ALA i realizowanego w nich tutoringu szkolnego, oferujemy możliwość podjęcia samodzielnej obserwacji podczas wizyt studyjnych.

Zapraszamy grupy (do 10 osób).

Opcja I

Wizyta w „ALA” Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu (ala.edu.pl)

W ramach wizyty studyjnej przewidziane jest:

 • Spotkanie z autorem koncepcji ALA , dyrektorami szkół i liderem tutorskiego zespołu w ALA. Spotkanie poświęcone jest historii ALA, zagadnieniom realizacji tutoringu wychowawczo-rozwojowego w ALA, pedagogice dialogu, założeniom wychowawczym i dydaktycznym, a ponadto różnicom pomiędzy ALA, a szkołą tradycyjną;
 • Spotkanie z tutorami ALA;
 • Spotkanie z uczniami ALA;
 • Oprowadzenie po szkole.

Opcja II

Wizyta w Zespole Szkół Artystycznych i Akademickich ALA w Częstochowie (alacz.edu.pl)

W ramach wizyty studyjnej przewidziane jest:

 • Spotkanie z autorem koncepcji ALA, dyrektorami szkół (liceum i gimnazjum). Spotkanie poświęcone jest historii ALA, zagadnieniom realizacji tutoringu wychowawczo-rozwojowego w ALA, pedagogice dialogu, założeniom wychowawczym i dydaktycznym, a ponadto różnicom pomiędzy ALA, a szkołą tradycyjną;
 • Spotkanie z tutorami ALA;
 • Spotkanie z uczniami ALA;
 • Oprowadzenie po szkole.

Opcja III

Wizyta w studyjnej szkole podstawowej, ponadpodstawowej (w tym branżowej) lub ośrodku wychowawczym (MOS, MOW)

W ramach wizyty studyjnej przewidziane jest:

 • Spotkanie dyrektorem placówki
 • Spotkanie poświęcone jest historii tutoringu szkolnego w placówce,
 • Spotkanie z tutorami;
 • Spotkanie z uczniami i/lub wychowankami;
 • Oprowadzenie po placówce.

W celu ustalenia terminu wizyty studyjnej
prosimy o kontakt