Profilaktyczny program rekomendowany

logo z napisem programy rekomendowane

„W połowie 2020 roku w polskim systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego pojawiła się nowa propozycja „Tutoring szkolny – program pedagogiki dialogu”.

Program ten został pozytywnie oceniony przez niezależnych recenzentów i uzyskał drugi z trzech poziomów rekomendacji – dobrą praktykę” – czytamy w abstrakcie artykułu autorstwa dr Adrianny Sarnat-Ciastko: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/1223/1270?fbclid=IwAR0q2dKr0OJjMluD8pGFkjzsYpIrnJ8NwZc5s34Uu4gWsmMnx6GzctR8QJM

Program dołączył tym samym do banku programów o udowodnionej naukowo skuteczności i opartych o najnowszą wiedzę z zakresu strategii profilaktycznych.

Rekomendacji udzieliło:

 • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Szkołom i placówkom edukacyjnym stwarza to nową, niedostępną dotąd możliwość sfinansowania wdrożenia tutoringu szkolnego z funduszy gromadzonych w budżetach gmin, a przeznaczonych na profilaktykę uzależnień i ochronę zdrowia psychicznego.

Zainteresowane wykorzystaniem tej ścieżki gminy i placówki – zachęcamy do kontaktu.

W Polsce jest jeszcze 7 programów, które otrzymały tak wysoką notę i osiągnęły Poziom II „DOBRA PRAKTYKA”.

Jego ostateczny kształt powstał w wyniku starannie prowadzonej ewaluacji formatywnej ewaluacji wyników.

nauczyciele szkolą się podczas zajęć

Program „Tutoring szkolny” bazuje na profilaktyce uniwersalnej i działa wzmacniająco i uodporniając na wszystkie osoby wspierane programem.

Ponadto pozwala na rozwój talentów, mocnych stron i zasobów – pozwala nie skupiać się na deficytach podopiecznych.

Jego wdrożenie jest ułatwione gdyż nawiązuje do naturalnych predyspozycji nauczycieli i jest swoistym „przywróceniem ustawień fabrycznych” szkoły.

Program „Tutoring szkolny – program pedagogiki dialogu” jest zbudowany tak, by zwiększać skuteczność edukacji poprzez:

 • wzrost u uczniów wiary we własne możliwości,
 • doświadczanie przez nich sprawstwa i odpowiedzialności
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

Program ma na celu poprawę relacji oraz klimatu społecznego szkoły, a także rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i zapobieganie ich wypaleniu zawodowemu. (por. Opis programu – https://programyrekomendowane.pl/programy/profilaktyka-uniwersalna/tutoring-szkolny-program-pedagogiki-dialogu/)
Oferent jest jedyną akredytowaną placówką realizującą program.

Program spełnia niżej wymienione warunki:

 • opiera się na uznanych koncepcjach teoretycznych odnoszących się do problematyki zachowań problemowych,
 • wykorzystuje skuteczne strategie profilaktyczne,
 • jest skonstruowany zgodnie z zasadami logicznego modelu,
 • legitymuje się ewaluacją procesu,
 • legitymuje się ewaluacją formatywną służącą podniesieniu jakości programu i ewaluacją wyników, która dotyczyła zmian w zakresie czynników pośredniczących (celów szczegółowych).

Pierwotnie zamysł pracy tutorów w szkole w Polsce wiązał się z jej realizacją w szkołach średnich – w ALA Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu i w Częstochowie https://ala.edu.pl/start ,https://alacz.edu.pl/ – szkołach źródłowych dla tutoringu szkolnego w Polsce.

Z 25-letniego doświadczenia ALA może czerpać realizując wsparcie dla chętnych szkół wszystkich etapów edukacyjnych.

Instytut jest jedyną placówką w Polsce z akredytacją do realizacji programu „TUTORING SZKOLNY – program pedagogiki dialogu”.

Polecamy do obejrzenia nagranie dwóch rozmów o programie rekomendowanym:
https://www.facebook.com/InstytutTutoringuSzkolnego/videos/381401183223521
https://www.facebook.com/InstytutTutoringuSzkolnego/videos/1062384337580565

Opis bardziej szczegółowy naszego programu wraz z dowodami skuteczności dostępny jest na portalu poświęconemu rekomendacjom:
https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/tutoring-szkolny-program-pedagogiki-dialogu,46″

Program realizujemy także w trybie hybrydowym lub zdalnym (jeżeli zachodzi taka konieczność).