Kurs tutorski I stopnia

Skorzystaj z 8 dni szkoleń prowadzonych w Twojej szkole przez praktyków, rozpocznij praktykę i zdobądź certyfikację tutora.

Ci sami praktycy mogą poprowadzić kurs zdalnie. Nieco inny, ale przekazujący te same kompetencje.

Zgłoszenie przyjmujemy za pośrednictwem → formularza. 

Jak wygląda kurs tutorski I stopnia, jakie tematy porusza, czego można się nauczyć, jakie są korzyści z ukończenia tego kursu, czego się można spodziewać? 

Odpowiedzi na te pytania znajdują się w krótkim filmie mówiącym o Kursie tutorskim I stopnia.

Nowy klimat współpracy

„Podczas kursu chcemy wprowadzić przyszłych tutorów w zupełnie inny klimat współpracy z uczniami, niż jest to przeważnie obecne w szkole”– powiedział Mariusz Budzyński – opiekun merytoryczny i pionier wdrażania idei tutoringu szkolnego w Polsce.

Kurs tutorski I stopnia zapewnia uczestnikom przygotowanie do pracy w charakterze tutora.

Zajęcia wprowadzają uczestników w metodę pracy tutorskiej, przygotowując do tworzenia klimatu opartego na relacjach budowanych o założenia pedagogiki dialogu.

Uczestnicy uzyskują znajomość specyficznego postępowania, które odzwierciedla kolejne etapy pracy tutora. Zostają wyposażeni w odpowiednie narzędzia organizacyjne i diagnostyczne. Według Mariusza Budzyńskiego obszar współpracy z rodzicami jest bardzo ważny, ale też bardzo trudny dla szkoły i nauczycieli.

Dlatego znaczącym elementem kursu jest przygotowanie tutorów do nawiązywania relacji z rodzicami, budującej partnerskie współdziałanie obu stron.

Kurs jest złożony z 8. ośmiogodzinnych spotkań, organizowanych najczęściej w dwudniowych blokach szkoleniowych. „Trenerzy prowadzący kursy mają z jednej strony doświadczenie trenerskie, a z drugiej strony dbamy o to, aby byli to aktualnie praktykujący tutorzy” – mówi Piotr Nita dyrektor Instytutu Tutoringu Szkolnego.

Program kursu:

  • Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego,
  • Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym. Podstawowe narzędzia,
  • Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej. Problem motywacji i motywowania,
  • Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania. Znaczenie SMART dla budowania motywacji,
  • Towarzyszenie, monitorowanie oraz motywowanie w realizacji planów i ścieżek rozwoju,
  • Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora,
  • Kreatywność tutora i kreatywność ucznia w świetle pedagogiki i psychologii twórczości,
  • Etyka, wartości i prawo jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora.

Przeciw fali nienawiści i agresji

 

Program kursu wpisuje się w niezwykle ważny nurt działań profilaktycznych, przeciwdziałających rosnącej fali nienawiści w życiu społecznym.

Proponujemy długofalowe i sprawdzone, bo wynikające z naszych wieloletnich doświadczeń, rozwiązania oparte na dialogu. „Większość programów profilaktycznych kładzie nacisk na przeciwdziałania zachowaniom niebezpiecznym. Nasz program koncentruje się na promowaniu zachowań pozytywnych, które są tarczą chroniącą młodych ludzi przed wejściem na ścieżki niebezpieczne” – mówi Dorota Cichecka specjalista ds. kontaktu ze szkołami ITS.

Odnaleźć sens i motywację

Zdaniem Joanny Kwiatkowskiej – trenera ITS : „kurs to nie tylko wiedza o tutoringu, czy znajomość narzędzi. To proces zmiany myślenia, zadawania pytań o edukację, o moją rolę jako nauczyciela, tutora, czy osoby, która chce pracować z drugim człowiekiem”.

Uczestnicy podczas kursu, mogą zmienić swoją postawę, odnaleźć pierwotny sens i motywacje dla których przyszli pracować do szkoły.

Szkolenie daje także przestrzeń na budowę wzajemnych relacji w zespole. „Tutoring to budzenie samoświadomości, dlaczego jestem w tym zawodzie, dlaczego wybrałam/-łem tę drogę, na jakim etapie jestem, co chcę i mogę jeszcze osiągnąć” – dodaje Joanna Kwiatkowska.

W celu zamówienia kursu tutoringu I stopnia dla placówki prosimy o kontakt telefoniczny (602 248 001 ) lub e-mail: biuro@instytuttutoringuszkolnego.pl

Uczestników indywidualnych zainteresowanych udziałem w kursie I stopnia zachęcamy do zapisów za pośrednictwem → formularza.

Tutoring szkolny od 1996 roku stosowany jest w szkołach ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu i w Częstochowie stanowiąc oryginalny dorobek pedagogiczny tych szkół.

Od 2008 roku z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Otwartej (organu prowadzącego Instytut Tutoringu Szkolnego) metoda tutoringu szkolnego rozwijana jest w wielu publicznych i niepublicznych szkołach w Polsce. Zetknęło się już z nią ponad 400 placówek w całym kraju (stan na 2022).

 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu