Kurs Tutoringu Szkolnego
I stopnia

Skorzystaj z 8 dni szkoleń prowadzonych w Twojej szkole przez praktyków, rozpocznij praktykę i zdobądź certyfikację tutora.

Ci sami praktycy mogą poprowadzić kurs zdalnie. Nieco inny, ale przekazujący te same kompetencje.

Zgłoszenie przyjmujemy za pośrednictwem → formularza. 

Jak wygląda kurs tutorski I stopnia, jakie tematy porusza, czego można się nauczyć, jakie są korzyści z ukończenia tego kursu, czego się można spodziewać? 

Odpowiedzi na te pytania znajdują się w krótkim filmie mówiącym o Kursie tutorskim I stopnia.

Nowy klimat współpracy

„Podczas kursu chcemy wprowadzić przyszłych tutorów w zupełnie inny klimat współpracy z uczniami, niż jest to przeważnie obecne w szkole”– powiedział Mariusz Budzyński – opiekun merytoryczny i pionier wdrażania idei tutoringu szkolnego w Polsce.

Kurs tutorski I stopnia zapewnia uczestnikom przygotowanie do pracy w charakterze tutora.

Zajęcia wprowadzają uczestników w metodę pracy tutorskiej, przygotowując do tworzenia klimatu opartego na relacjach budowanych o założenia pedagogiki dialogu.

Uczestnicy uzyskują znajomość specyficznego postępowania, które odzwierciedla kolejne etapy pracy tutora. Zostają wyposażeni w odpowiednie narzędzia organizacyjne i diagnostyczne. Według Mariusza Budzyńskiego obszar współpracy z rodzicami jest bardzo ważny, ale też bardzo trudny dla szkoły i nauczycieli.

Dlatego znaczącym elementem kursu jest przygotowanie tutorów do nawiązywania relacji z rodzicami, budującej partnerskie współdziałanie obu stron.

Kurs jest złożony z 8. ośmiogodzinnych spotkań, organizowanych najczęściej w dwudniowych blokach szkoleniowych. „Trenerzy prowadzący kursy mają z jednej strony doświadczenie trenerskie, a z drugiej strony dbamy o to, aby byli to aktualnie praktykujący tutorzy” – mówi Piotr Nita dyrektor Instytutu Tutoringu Szkolnego.

Program kursu:

  • Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego,
  • Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym. Podstawowe narzędzia,
  • Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej. Problem motywacji i motywowania,
  • Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania. Znaczenie SMART dla budowania motywacji,
  • Towarzyszenie, monitorowanie oraz motywowanie w realizacji planów i ścieżek rozwoju,
  • Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora,
  • Kreatywność tutora i kreatywność ucznia w świetle pedagogiki i psychologii twórczości,
  • Etyka, wartości i prawo jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora.

Tutoring szkolny wpisuje się w profilaktykę uniwersalną

 Większość programów profilaktycznych kładzie nacisk na przeciwdziałania zachowaniom niebezpiecznym. Nasz program koncentruje się na promowaniu zachowań pozytywnych, które są tarczą chroniącą młodych ludzi przed wejściem na ścieżki niebezpieczne” – mówi Dorota Cichecka edukatorka tutorów i specjalistka ds. kontaktu ze szkołami ITS.
Tutoring wspiera ochronę zdrowia psychicznego. Działa wzmacniająco budując rezyliencję uczennic i uczniów i uodporniając ich na czynniki szkodliwe, z którymi mogą zetknąć się w przyszłości. Podczas kursu analizujemy jak obecność życzliwego dorosłego (tutora) przeciwdziała uzależnieniom (m.in. behawioralnym) oraz zrachowaniom ryzykownym.

Dla pogłębienia tego zagadnienia polecamy wystąpienie prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego pt.: „Czynniki chroniące młodzież w polskiej szkole ze szczególnym uwzględnieniem tutoringu szkolnego”:
https://youtu.be/CHMggB-jEBY

Odnaleźć sens i motywację

Zdaniem Joanny Kwiatkowskiej – trenera ITS : „kurs to nie tylko wiedza o tutoringu, czy znajomość narzędzi. To proces zmiany myślenia, zadawania pytań o edukację, o moją rolę jako nauczyciela, tutora, czy osoby, która chce pracować z drugim człowiekiem”.

Uczestnicy podczas kursu, mogą zmienić swoją postawę, odnaleźć pierwotny sens i motywacje dla których przyszli pracować do szkoły.

Szkolenie daje także przestrzeń na budowę wzajemnych relacji w zespole. „Tutoring to budzenie samoświadomości, dlaczego jestem w tym zawodzie, dlaczego wybrałam/-łem tę drogę, na jakim etapie jestem, co chcę i mogę jeszcze osiągnąć” – dodaje Joanna Kwiatkowska.

W celu zamówienia kursu tutoringu I stopnia dla placówki prosimy o kontakt telefoniczny (602 248 001 ) lub e-mail: biuro@instytuttutoringuszkolnego.pl

Uczestników indywidualnych zainteresowanych udziałem w kursie I stopnia zachęcamy do zapisów za pośrednictwem → formularza.

Tutoring szkolny od 1996 roku stosowany jest w szkołach ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu i w Częstochowie stanowiąc oryginalny dorobek pedagogiczny tych szkół.

Od 2008 roku z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Otwartej (organu prowadzącego Instytut Tutoringu Szkolnego) metoda tutoringu szkolnego rozwijana jest w wielu publicznych i niepublicznych szkołach w Polsce. Zetknęło się już z nią ponad 400 placówek w całym kraju (stan na 2022).

 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu