Po przerwie wakacyjnej wznawiamy działania w projekcie Tutoring we wrocławskich placówkach oświatowych.

 

34 nauczycieli i wychowawców z 9 wrocławskich placówek oświatowych bierze udział w Programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy we wrocławskich placówkach oświatowych – tutoring szkolny, sfinansowanym ze środków Gminy Wrocław.

Pierwsza grupa uczestników ukończyła już kurs tutorski I stopnia. Przed nimi rozpoczęcie pracy z podopiecznymi. W tym zakresie tutorzy otrzymają od Instytutu Tutoringu Szkolnego wsparcie w formie indywidualnych i zbiorowych superwizji.

 

Koniec projektu jest przewidziany na koniec grudnia b.r.