Tutoring szkolny
– korzyści z wdrożenia

„Największą potrzebą natury ludzkiej jest tęsknota, by być DOCENIANYM” – William James

Utrwalił się już pogląd Ken Robinsona – „nie ma edukacji bez relacji”. A spotkanie i dialog są fundamentem relacji.

Czy masz zaufanie do swojego nauczyciela, czy masz zaufanie do swojego ucznia? „Uczymy się od tych, których lubimy i szanujemy i którzy lubią i szanują nas”. Relacje to „serce” edukacji, szczególna podstawa procesu tutoringu.

Dlaczego warto wprowadzić tutoring w placówce edukacyjnej? Mariusz Budzyński – twórca i wieloletni dyrektor ALA Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu, autor koncepcji Szkolnego Tutoringu Wychowawczo-Rozwojowego mówi w jednym z wywiadów:

„Badania w szkołach, które wprowadzają tutoring, pozwalają stwierdzić, że zastosowanie tej metody zmienia system relacji. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice wyzbywają się agresji, poprawia się frekwencja uczniów, wzrasta wzajemny poziom tolerancji i akceptacji. Uczniowie bardziej identyfikują się ze swoją klasą i szkołą”.
(Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny, 1 (40) 2016.

 

Tutoring w szkole:

🔹 jest rozwojem kompetencyjnym zarówno objętych nim uczniów jak i nauczycieli-tutorów,
🔹 ma charakter wsparcia sformatowanego na indywidualnych potrzebach podopiecznego,
🔹 uzasadnia, że uczymy się nie jedynie poprzez narzędzia, metody, struktury dydaktyczne i wychowawcze, a dzięki poznawaniu kim jako człowiek jest tutor i podopieczny – (zjawisko modelowania),
🔹 pozwala wydobywać mocne strony ucznia i „przyłapywać go na dobrych wyjątkach”,
🔹 inspiruje do rozwoju inteligencji motywacyjnej – wewnątrzsterowności ucznia,
🔹 uczy stawiania osobistych celów rozwojowych przez podopiecznego oraz tworzenia zadań rozwojowych, wspomagających realizację celów,
🔹 pomaga stosującym go tutorom zmieniać perspektywę – z orientacji jedynie na treści na rzecz także potrzeb i wartości rozwojowych ucznia,
🔹 rozwija i wzmacnia znaczenie osobistych kompetencji społecznych tak potrzebnych „pokoleniu Z”.

 

W badaniach ilościowych (nie tylko jakościowych) realizowanych przez dr Adriannę Sarnat- Ciastko (Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), w jej publikacjach, znajdujemy liczne potwierdzenia przytoczonych powyżej korzyści.

„Wspierający nauczyciel to taki, który mnie dobrze zna i któremu na mnie zależy. Stawia wysokie wymagania, które są jasne i uczciwe. Jest sprawiedliwy” ( – Raport z realizacji programu „Wsparcie Tutoringu we Wrocławskich Gimnazjach nr 3, 8, 16 i 25”
realizowanego w latach 2008-2011 przez Towarzystwo Edukacji Otwartej oraz finansowanego ze środków Wydziału Edukacji Urząd Miasta Wrocławia)

 

Tutoring pozwala zobaczyć siebie w lustrze drugiego. Docenić siebie i innych.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu