Otrzymaliśmy akredytację

Otrzymaliśmy akredytację

Decyzją 30/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 września 2022 przyznano Instytutowi akredytację Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli. Dwa lata temu Instytutowi przyznano tymczasową akredytację. W ostatnich miesiącach przeszliśmy pomyślnie proces...
Tutoring wraca do wrocławskich szkół

Tutoring wraca do wrocławskich szkół

Po przerwie wakacyjnej wznawiamy działania w projekcie Tutoring we wrocławskich placówkach oświatowych.   34 nauczycieli i wychowawców z 9 wrocławskich placówek oświatowych bierze udział w Programie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy we...
Nowa strona internetowa

Nowa strona internetowa

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”   Ta inspirująca myśl to jeden z drogowskazów w rozwoju każdego tutora i każdej tutorki. Myśl zaczerpnięta jest z dzieł Janusza Korczaka, którego wskazujemy jako...
Rekrutacja do zdalnego kursu tutoringu szkolnego

Rekrutacja do zdalnego kursu tutoringu szkolnego

Niektórzy planują już swój rozwój zawodowy na październik. „Obszar współpracy z rodzicami jest bardzo ważny, ale też bardzo trudny dla szkoły i nauczycieli. Dlatego znaczącym elementem kursu jest przygotowanie tutorów do nawiązywania relacji z rodzicami,...