V Zjazd

Tutorów Szkolnych
i Akademickich

grupa nauczycieli w sali szkoleniowej

Z dumą i radością zapraszamy na:
V Ogólnopolski Zjazd Tutorów Szkolnych i Akademickich.

Odbędzie się 4 listopada 2022 r. na terenie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (w budynku Wydziału Nauk Społecznych)

Organizatorami są Instytut Tutoringu Szkolnego, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Urząd Miasta Częstochowy.

Patronaty:

 • Patronat merytoryczny Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej;
 • Patronat Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka;

Czas do V Ogólnopolskiego Zjazdu Tutorów Szkolnych i Akademickich

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Organizatorzy:

logo Instytutu Tutoringu Szkolnego
Logo Uniwersytetu w Częstochowie
Logo Urzędu Miasta w Częstochowie

Wydarzenie ma zasięg ogólnopolski.

Celem wydarzenia są:

 • wymiana doświadczeń między nauczycielkami i nauczycielami praktykującymi tutoring szkolny i akademicki oraz między osobami zainteresowanymi tą formą kształcenia;
 • popularyzacja tutoringu szkolnego i akademickiego;
 • promocja Częstochowy, jako drugiego najważniejszego ośrodka tutorskiego w Polsce;
 • prezentacja działań związanych ze „Strefą Empatii”.

 

Motyw przewodni jaki obraliśmy w toku rozmów o potrzebach tutorów to „Jak zacząć tutoring?”, a w szczególności:

 • jakie są pierwsze kroki w budowaniu relacji z podopiecznym?
 • o tym jakie są pierwsze kroki wdrożenia tutoringu w szkole?
 • jak zacząć współpracę w ramach tutoringu z rodzicami?

Zapraszamy osoby związane z oświatą, zainteresowane tutoringiem.

Nauczycielki i nauczyciele, dyrektorki i dyrektorzy szkół wszystkich typów i etapów oraz przedszkoli i uczelni, kuratorzy oświaty, pracownicy wydziałów edukacji urzędów gmin, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, konsultanci ośrodków doskonalenia nauczycieli. Wychowawców młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, kuratorów sądowych, samorządowców i aktywistów zainteresowanych oświatą i edukacją (w tym edukacją domową).

logo miasta Częstochowa oraz napis Patronat Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka

Program:

I. Otwarcie V Zjazdu Tutorów Szkolnych i Akademickich, inauguruje: Piotr Nita.

II. Wprowadzenie w motyw przewodni Zjazdu – zagadnienia startu w tutoring w przestrzeni szkolnej, prowadzi: reprezentant Instytutu Tutoringu Szkolnego.

III. O tutoringu akademickim na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, prowadzi: dr. Adrianna Sarnat-Ciastko.

IV. O Strefie Empatii, prowadzi: Agata Wierny.

V. Tutoring w Częstochowie – dzielenie się dobrymi praktykami pedagogicznymi (panel dyskusyjny dotyczący tutoringu częstochowskiego)

Prelegenci:

 • reprezentacja I LO im. Słowackiego w Częstochowie;
 • reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie;
 • reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Częstochowie;
 • reprezentacja ALA Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie, szkoły źródłowej dla tutoringu szkolnego.

Moderuje: Piotr Nita

Przerwa kawowa.

(przerwa od 14:00 do 14:30)

VI. Warsztaty tura 1 i tura 2 (do wcześniejszego wyboru):

Warsztat 1: Nie ma tutoringu bez relacji – poznaję i daję się poznać
Prowadzi: Zdzisław Hofman

Warsztat 2: Tutoring akademicki – ABC pierwszego spotkania ze studentem
Prowadzi: Adrianna Sarnat-Ciastko

Warsztat 3: Tutoring Młodzieżowy – jak zacząć?
Prowadzi: Dorota Cichecka

Warsztat 4: Szkoła na początku wdrożenia tutoringu – jej potrzeby i możliwości.
Prowadzi: Beata Pawłowicz

Warsztat 5: O różnorodności na początku poznawania się z nową osobą – spotkanie z grą edukacyjną
Prowadzi: Agata Wierny

VIII. Innowacje w dydaktyce akademickiej – wykłady na Inaugurację Dnia Dydaktyki Na UJD (Aula W121)

VII. Dzielenie się refleksjami, pytania i odpowiedzi, dyskusja.

VIII. Podsumowanie konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w programie.

 

Organizatorzy nie zapewniają przerwy obiadowej. Podczas konferencji dostępna będzie przerwa kawowa. Na terenie uczelni nie ma stołówki. Więc ze względu na długość wydarzenia organizatorzy zachęcają do przygotowania sobie swojego prowiantu.

Odpłatność

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.

Zapisy

Zapisy kończą się w dniu 28 października 2022.

Rezerwacja

Rezerwacja miejsca następuje po wypełnieniu →  formularza.

Zaświadczenia o udziale w Zjeździe wystawiamy na prośbę uczestnika. Można takie zapotrzebowanie zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Fragmenty Zjazdu będą transmitowane on-line za pomocą social mediów Instytutu.

biuro@instytuttutoringuszkolnego.pl | tel. 602 248 001

Więcej informacji:

 

Komplet widocznych powyżej informacji znajdziecie w → pliku do pobrania.

Nie krępujcie się rozsyłać go wśród znajomych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU