Dlaczego warto wprowadzić tutoring w placówce edukacyjnej? 

Mariusz Budzyński – twórca i wieloletni dyrektor ALA Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu, autor koncepcji Szkolnego Tutoringu Wychowawczo-Rozwojowego mówi w jednym z wywiadów:

„Badania w szkołach, które wprowadzają tutoring, pozwalają stwierdzić, że zastosowanie tej metody zmienia system relacji. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice wyzbywają się agresji, poprawia się frekwencja uczniów, wzrasta wzajemny poziom tolerancji i akceptacji. Uczniowie bardziej identyfikują się ze swoją klasą i szkołą”.
[Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny,1 (40) 2016.]

Jeżeli chcesz współtworzyć zmianę polskiego systemu oświaty na bardziej dialogiczny – pierwszym krokiem jest wejście na ścieżkę edukacji tutorskiej.

Niebawem rozpocznie się kurs tutoringu szkolnego I stopnia w trybie zdalnym, który kompleksowo wyposaży Cię w kompetencje i narzędzia tutorskie.

Więcej o edukacji tutorek i tutorów zespół Instytutu opowiada w filmie:

 

By rozpocząć kurs niezbędna jest rejestracja za pomocą formularza:

Program kursu oraz harmonogram zdalnych szkoleń przybliżamy poniżej:

25 i 26 listopada 2023

  • Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego,
  • Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym. Podstawowe narzędzia.

16 i 17 grudnia 2023

  • Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej. Problem motywacji i motywowania,
  • Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania. Znaczenie SMART dla budowania motywacji.

6 i 7 stycznia 2024

  • Towarzyszenie, monitorowanie oraz motywowanie w realizacji planów i ścieżek rozwoju,
  • Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora.

2 i 3 marca 2024

  • Kreatywność tutora i kreatywność ucznia w świetle pedagogiki i psychologii twórczości,
  • Etyka, wartości i prawo jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora.

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność złożenia pełnego zgłoszenia.
Dalsze szczegóły są w formularzu zgłoszeniowym.