Tutoring wraca do wrocławskich szkół

Tutoring wraca do wrocławskich szkół

1 marca w ramach programu profilaktycznego „Programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy realizowane we wrocławskich placówkach oświatowych”, podpisaliśmy z Gminą Wrocław umowę na realizację projektu wdrożenia tutoringu we wrocławskich szkołach.


Do współpracy zapraszamy placówki oświatowe na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Wrocławia. W ramach rekrutacji wybierzemy około 6 placówek, z którymi zrealizujemy projekt. Udział w nim jest bezpłatny. Rekrutację do I grupy szkoleniowej zamykamy 4 kwietnia, do drugiej grupy szkoleniowej 24 kwietnia 2022 roku.  


W ramach projektu przewidujemy wyszkolenie 36 tutorów, spotkania z radami pedagogicznymi, superwizje indywidualne i grupowe. Działania zakończą się w grudniu 2022 roku.


Placówki zainteresowane projektem prosimy o zarejestrowanie się przez formularz:

https://forms.gle/3nBjoq42xXqFNFdo9


Ramowa umowa na realizację projektu pomiędzy TEO/ITS a placówką oświatową: 👉KLIK

Więcej informacji w biurze Instytutu Tutoringu Szkolnego.