Tutorska Akademia Przywództwa Szkolnego (2021)


Akademia służy wsparciem dyrektorom i dyrektorkom placówek oświatowych, osobom aspirującym do tej roli, a także osobom reprezentującym organy prowadzące szkoły. 

Elastyczna struktura procesu pozwala zaadaptować go do potrzeb i specyfiki każdego z uczestników. 


Zapewniamy pomoc ze strony tutora, szkolenia dobrane do indywidualnych potrzeb, wymianę doświadczeń z innymi praktykami np. podczas superwizji. Akademia podnosi poczucie sprawstwa i autonomii uczestników.  


Celem Akademii jest rozwój kompetencji liderskich uczestników i uczestniczek w oparciu o ich własne zasoby, osobistą wiedzę i doświadczenia z wykorzystaniem procesu tutoringu, jako narzędzia zarządzania i wsparcia rozwoju szkoły, jej środowiska i otoczenia.


👉 Szczegółowy program oraz zasady rekrutacji - LINK DO PLIKU


👉 Zgłoszenia przyjmujemy, aż do skompletowania grupy - LINK DO FORMULARZA


👉 Zapraszamy do obejrzenia nagrań rozmów nt. Akademii: 

Organy prowadzące szkoły, a Akademia: https://fb.watch/4KDN5LAAhH/

O programie i założeniach Akademii: https://fb.watch/4KDZMBaKxc/