Mariusz Budzyński

dyrektor merytoryczny Instytutu, członek Rady Programowej
Mariusz BudzynskiUkończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1988 roku uzupełnił kwalifikacje pedagogiczne i podjął pracę jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół nr. 10 we Wrocławiu, a w 1990 w Autorskiej Szkole Samorozwoju ASSA we Wrocławiu. W Liceum ASSA był inicjatorem i współautorem realizowanego w latach 1992 – 1994 Zintegrowanego Programu Humanistyczno-Artystycznego.Jest autorem opartej na założeniach chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej metody dydaktyczno-wychowawczej szkół eksperymentalnych „ALA” Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie; współzałożycielem i twórcą koncepcji szkoły artystycznej II stopnia - Autorskiego Studium Projektowania Plastycznego i Fotografii Artystycznej „Abrys”; współzałożycielem Towarzystwa Edukacji Otwartej; współzałożycielem i autorem programu edukacyjnego „Akademii Sztuki Trzeciego Wieku” we Wrocławiu; autorem programu kursu pedagogicznego w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w latach 2004-2011.


Jest twórcą koncepcji Szkolnego Tutoringu Wychowawczego i Rozwojowego; inicjatorem i opiekunem merytorycznym w programie wdrażania tutoringu wychowawczego i rozwojowego we wrocławskich gimnazjach publicznych. 


Jest współautorem książki „Tutoring w szkole, między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej”. W latach 2007 – 2013 był tutorem i trenerem Kolegium Tutorów we Wrocławiu. Był tutorem w Szkole Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Obecnie jest dyrektorem merytorycznym Instytutu Tutoringu Szkolnego w Towarzystwie Edukacji Otwartej, ; a wraz z żoną Marią animuje Stowarzyszenie „Spotkania Małżeńskie”.