Maria Budzyńska

członek Rady Programowej
Maria Budzyńska

- absolwentka filologii polskiej specjalizująca się w zakresie teatrologii. Ukończyła studia podyplomowe z socjoterapii. Nauczycielka dyplomowana. Zajmuje się edukacją artystyczną w dziedzinie teatru. Wykłada w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu (Reżyseria w teatrze amatorskim). Prowadzi również zajęcia teatralne w Autorskich Liceach Artystycznych ALA. Współzałożycielka i trenerka II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Prowadzi warsztaty autorskie (Teatr jako integracja sztuk i Techniki twórczego myślenia i działania) Wspólnie z mężem są animatorami w Stowarzyszeniu „Spotkania Małżeńskie”. W Instytucie Tutoringu Szkolnego wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenia związane z psychologią i pedagogiką twórczości, proponując warsztat „Kreatywność w pracy tutora”.