Henryk Cichecki

Henryk Cichecki

Od 20 lat Dyrektor Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, tutor, edukator tutoringu i opiekun wdrożenia w programie MEN "Wychować człowieka mądrego". W jego szkole realizowane są innowacje pedagogiczne: "Tutor - wychowawca w szkole", "Pasje zawodowe - program z wykorzystaniem tutoringu rowieśniczego", "Tutoring adaptacyjny o charakterze wychowawczo - rozwojowym, dydaktycznym i rówieś niczym". ZSUiP jest szkołą wzorcową projektu "Wychować człowieka mądrego". Poeta i pisarz ikon.