Dorota Cichecka

członek Rady Programowej
Dorota Cichecka

Ukończyła studia na wydziale filologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kurs tutorski I i II stopnia afiliowany przy Instytucie Tutoringu Szkolnego we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studium Psychologii Coachingu Biznesowego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1997 - 2017 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „Profesor” w Płocku.