Adrianna Samat-Ciastko

członek Rady Programowej
Adrianna Samat-Ciastko


Adrianna Sarnat-Ciastko – doktor nauk społecznych, pedagog społeczny i politolog. 


Nauczyciel akademicki pracujący w Katedrze Badań nad Edukacją Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 


Tutor. 


Pełnomocnik Rektora UJD ds. Tutoringu. Badacz tutoringu. 


Autorka wielu publikacji i artykułów naukowych opisujących to zjawisko w polskim systemie oświaty i szkolnictwa wyższego w tym książek: „Tutoring w polskiej szkole”, „Relacje tutorskie w polskiej szkole w ujęciu analizy transakcyjnej”. Zaangażowana w prace Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Współautorka książki: "Tutoring drogą do doskonałości akademickiej. Percepcja i implementacja personalizacji kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym w latach 2014–2019". 


Pasjonatka podróży, przyrody i spotkań, ale także słowa pisanego i wszelkich twórczych działań z zakresu handmade. 


Szczęśliwa mężatka i mama. http://www.ujd.edu.pl/articles/view/tutoring