Od 2013 tworzymy zespół, w którym realizujemy cele statutowe Instytutu. Bliskie są nam ideały turkusowych organizacji, blisko nam do partycypacyjnego modelu zarządzania. Łączy nas fascynacja tutoringiem, a ponadto troska o polską szkołę i wychowanie oraz edukację przyszłych pokoleń. Lubimy się wzajemnie i szanujemy; mamy otwartość na nowych sojuszników, spotkania i wymiany.

Rada Programowa

Piotr Nita

Piotr Nita

dyrektor Instytutu, członek Rady Programowej

Mariusz Budzyński

Mariusz Budzyński

dyrektor merytoryczny Instytutu,
członek Rady Programowej

Joanna Kwiatkowska

Joanna Kwiatkowska

członek Rady Programowej

Dorota Cichecka

Dorota Cichecka

członek Rady Programowej

Adrianna Ciastko

Adrianna Samat-Ciastko

członek Rady Programowej

miejsce na foto

Elżbieta Nerwińska

członek Rady Programowej

Beata Pawłowicz

Beata Pawłowicz

członek Rady Programowej

Maria Budzyńska

Maria Budzyńska

członek Rady Programowej

Zdzisław Hofman

Zdzisław Hofman

członek Rady Programowej

miejsce na foto

Henryk Cichecki

członek Rady Programowej

miejsce na foto

Współpracownicy, trenerzy i superwizorzy

Współpracujemy z ogólnopolskim środowiskiem trenerów tutoringu szkolnego, którzy praktykują tutoring z dziećmi i młodzieżą na wszystkich etapach edukacji we wszystkich typach placówek.

Wsparcie administracyjno-księgowe

Marta Lewandowska

Obsługa księgowa:

BR Grosik Consulting Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 163 pok. 105
53-439 Wrocław
tel. 71 347 14 55

Obsługa prawna:

Kancelaria Radców Prawnych
Dragun Pietkiewicz
dp-kancelaria.pl

Autorskie Licea Artystyczne
Autorskie Licea Artystyczne w Częstochowie
Programy Rekomendowane
Wychować Człowieka Mądrego
teo
ministerstwo kultury
wroclaw
Uniwersytet Jana Dlugosza
Szkoła Liderów