Od 5 lat tworzymy zespół, w którym realizujemy cele statutowe Instytutu. Bliskie są nam ideały turkusowych organizacji, blisko nam do partycypacyjnego modelu zarządzania. Łączy nas fascynacja tutoringiem, a ponadto troska o polską szkołę i wychowanie oraz edukację przyszłych pokoleń. Lubimy się wzajemnie i szanujemy; mamy otwartość na nowych sojuszników, spotkania i wymiany.

Rada Programowa

Piotr Nita

Piotr Nita

dyrektor Instytutu, członek Rady Programowej

Mariusz Budzyński

Mariusz Budzyński

dyrektor merytoryczny Instytutu,
członek Rady Programowej

Joanna Kwiatkowska

Joanna Kwiatkowska

członek Rady Programowej

Dorota Wojciechowska

Dorota Wojciechowska

członek Rady Programowej

Dorota Cichecka

Dorota Cichecka

członek Rady Programowej

Adrianna Ciastko

Adrianna Samat-Ciastko

członek Rady Programowej

Zbigniew Zalewski

Zbigniew Zalewski

członek Rady Programowej

Współpracownicy, trenerzy i superwizorzy

Maria Budzyńska
Beata Pawłowicz
miejsce na foto
miejsce na foto
miejsce na foto
miejsce na foto
miejsce na foto
Zofia Ściebura
Ewa Jędrzejewska
Agnieszka Bożena Caban
Renata Korolczuk
Anna Godos
Piotr Kwiatkowski

I inni.

Wsparcie administracyjno-księgowe

Marta Lewandowska