Pośród zgłoszonych placówek oświatowych z miejscowości do 50 tyś. mieszkańców z całej Polski wybraliśmy 3 placówki:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu,
  2. Dwujęzyczną Prywatną Szkołę Podstawową im. Antoniego Bućko w Wasilkowie i
  3. Sportową Szkołę Podstawową im. F. Mareckiego w Supraślu.

37 nauczycieli z tych 3 placówek weźmie udział w kursie tutorskim 1 stopnia i obejmie opieką tutorską około 100 uczennic i uczniów. W ramach projektu przeszkoliliśmy już rady pedagogiczne tych szkół.

Uczestnicy będą mogli skorzystać również z superwizji indywidualnych i grupowych. Projekt zakończy się pod koniec września 2023 roku.

Harmonogram kursów tutorskich I stopnia:


Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Moduł 1: 11.03.2023
Moduł 2: 12.03.2023
Moduł 3: 22.04.2023
Moduł 4: 23.04.2023
Moduł 5: 06.05.2023
Moduł 6: 07.05.2023
Moduł 7: 17.06.2023
Moduł 8: 18.06.2023

Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Bućko w Wasilkowie i Sportowa Szkoła Podstawowa im. F. Mareckiego w Supraślu

Moduł 1: 18.03.2023
Moduł 2: 19.03.2023
Moduł 3: 01.04.2023
Moduł 4: 02.04.2023
Moduł 5: 13.05.2023
Moduł 6: 14.05.2023
Moduł 7: 03.06.2023
Moduł 8: 04.06.2023