Tutoring dla szkół z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców

Halo, szkoły – wszystkich typów – z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców!

Przygotowaliśmy dla Was projekt pt. „Tutoring jako narzędzie wsparcia ucznia w dobie pandemii”, który został pozytywnie oceniony, doceniony i otrzymał finansowanie z Fundacja Edukacja dla Demokracji (program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności). W ramach projektu wesprzemy szkoły zainteresowane wdrożeniem tutoringu szkolnego.

 

Rekrutacja trwa do 30 stycznia 2023 r.

W ramach projektu nieodpłatnie skorzystać będzie można z:

 • przeszkoleniu 18-20 nauczycieli i przygotowania ich do pracy jako tutor szkolny I stopnia,
 • superwizji grupowych i indywidualnych utrwalających efekt szkoleniowy,
 • konsultacji dla dyrektorki/dyrektora placówki, by wesprzeć go w organizacji szkoły wspierającej tutoring’

Celem projektu jest wdrożenie tutoringu szkolnego w szkołach.

Wdrożenie tutoringu zwiększa skuteczność edukacji poprzez:

 • wzrost u uczniów wiary we własne możliwości,
 • doświadczanie przez nich sprawstwa i odpowiedzialności,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

Program kursu tutoringu szkolnego I stopnia:

1. Wprowadzenie w tutoring i pedagogikę dialogu.

2. Trening umiejętności budowania dobrych relacji w środowisku szkolnym, w tym relacji z rodzicami.

3. Refleksja nad mocnymi stronami ucznia oraz tutora i trening umiejętności wykorzystania zasobów w pracy tutorskiej.

4. Rozwój umiejętności precyzyjnego wyznaczania celów rozwojowych oraz budowania planów i programów ich osiągania.

5. Poznanie zasad towarzyszenia uczniowi w procesie tutoringu oraz monitorowania realizacji zadań i realizacji ścieżek rozwoju.

6. Trening umiejętności udzielania informacji zwrotnej i autorefleksji w procesie tutoringu. Poznanie zasad ewaluacji pracy ucznia i ewaluacji pracy tutora.

7. Trening kreatywności tutora i wdrożenie do wspierania kreatywności u wychowanka w świetle pedagogiki i psychologii twórczości.

8. Wprowadzenie w zagadnienia etyki w pracy tutora, trening umiejętności odwoływania się do wartości jako wyznaczników i narzędzi w pracy tutora.

Trenerzy
Szkolenia prowadza trenerzy z Akredytacją Instytutu Tutoringu Szkolnego w zakresie ww programu, m.in.:

 • Joanna Kwiatkowska
 • Zdzisław Hofman
 • Dorota Cichecka
 • Beata Pawłowicz
 • Piotr Nita
 • Henryk Cichecki
 • Edyta Cieślar

  Projekt sfinansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi projektu

  Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu