4 listopada 2022 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie odbył się V Ogólnopolski Zjazd Tutorów Szkolnych i Akademickich.

Wydarzenie było owocem współpracy Instytutu Tutoringu Szkolnego, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Urzędu Miasta Częstochowy, którzy wspólnie zorganizowali Zjazd.

Dzięki otwartości każdej z tych stron Zjazd odniósł sukces. Organizacyjnie łączył trzy cykle spotkań – z jednej strony cykliczne są Zjazdy Tutorów organizowane przez Instytut, z drugiej strony cykliczne są spotkania „Strefy Empatii” prowadzone przez Urząd Miasta w Częstochowie, a z trzeciej strony rozpoczęły się spotkania w ramach Dnia Dydaktyki na Uniwersytecie. I to był owocny splot. Uczestnicy skorzystali z tej synergii.

Wydarzenie objęte było patronatem merytorycznym Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej oraz patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Za oba patronaty jesteśmy jako organizatorzy wdzięczni.

Celem wydarzenia były:

 • wymiana doświadczeń między nauczycielkami i nauczycielami praktykującymi tutoring szkolny i akademicki oraz między osobami zainteresowanymi tą formą kształcenia
 • popularyzacja tutoringu szkolnego i akademickiego
 • promocja Częstochowy, jako drugiego najważniejszego ośrodka tutorskiego w Polsce
 • prezentacja działań związanych ze „Strefą Empatii”

I udało się te cele osiągnąć.

W imieniu organizatorów dziękujemy uczestnikom, którzy przyjechali nieraz z daleka.

Dziękujemy rektor UJD prof. dr hab. Annie Wypych-Gawrońskiej za inaugurowanie Zjazdu oraz za obecność prorektor ds. Studenckich UJD dr hab. Prof UJD Joannie Warońskiej-Gęsiarz, Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych Prof UJD dr hab. Danielowi Kukli.

Ucieszyła nas obecność.

Dziękujemy za obecność i wsparcie organizacyjne Zjazdu pani Alicji Janowskiej Dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz jej zastępczyni p. Anicie Imiołek.
Dziękujemy p. Katarzynie Centkowskiej – Wydmuch – Kierownikowi Referatu Wydziału Edukacji Urząd Miasta Częstochowy, za obecność i zainteresowanie.

Ogromie ucieszyła nas również obecność Mariusza Budzyńskiego – autora koncepcji szkół ALA (www.alacz.edu.pl, www.ala.edu.pl), twórca koncepcji Szkolnego Tutoringu Wychowawczego i Rozwojowego. Za nią również jesteśmy wdzięczni.

Dziękujemy prelegentom i trenerom prowadzącym warsztaty:

 • Henrykowi Cicheckiemu
 • dr Katarzynie Zalas
 • dr Adriannie Sarnat-Ciastko – Pełnomocnikowi Rektora UJD ds. Tutoringu
 • Agacie Wierny – Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans
 • Zdzisławowi Hofmanowi
 • Dorocie Cicheckiej
 • Beacie Pawłowicz

Ogromne podziękowania kierujemy do panelistów, którzy dzielili się dobrymi praktykami dotyczącymi tutoringu częstochowskiego

 • Annie Dymek i Magdalenie Kierpiec ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie
 • Magdalenie Krzemińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Częstochowie
 • Małgorzacie Kaim i Edycie Jankowskiej z I LO im. Słowackiego w Częstochowie
 • Dorocie Wojciechowskiej, Zofii Ścieburze i Agnieszce Malec-Musialskiej z ALA Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie, szkoły źródłowej dla tutoringu szkolnego
 • dr Katarzynie Milik i dr Rafałowi Miedzińskiemu – tutorom akademickim z UJD w Częstochowie

Jeżeli w podziękowaniach pomijamy kogoś spośród obecnych i sojuszników – prosimy o wyrozumiałość.

 

Znaczna część Zjazdu jest dostępna na profilu Youtube UJD:
https://youtu.be/TGWhPqzf2is

 

Zachęcamy do udziału w naszych kolejnych wydarzeniach oraz w naszych programach edukacyjnych i rozwojowych.

Garść aktualności dostępnych jest również na naszym profilu facebook:
https://www.facebook.com/InstytutTutoringuSzkolnego

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z V zjazdu Tutorów Szkolnych i Akademickich, który odbył się 4 listopada 2022 r.