Zdalny kurs tutoringu szkolnego I stopnia

Czy to bliskie Ci wartości?
🔹️wzrost u uczniów wiary we własne możliwości,
🔹️doświadczanie przez nich sprawstwa i odpowiedzialności,
🔹️zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

Czy tego potrzebują uczniowie w Twojej szkole? Czy Ty tego potrzebujesz?

Jeżeli tak to zapraszamy do udziału w kursie, podczas którego kompleksowo przygotowujemy Cię do pełnienia roli tutora – zapraszamy do rozwinięcia swojego warsztatu pedagogicznego.

Można w nim zogniskować wszystkie wcześniejsze doświadczenia, wiedzę i kompetencje. (Masz tę moc.)

 

Program i harmonogram kursu tutoringu szkolnego I stopnia (łącznie 64 godziny):

16 i 17 września 2023

 • Wprowadzenie w tutoring i pedagogikę dialogu;
 • Trening umiejętności budowania dobrych relacji w środowisku szkolnym, w tym relacji z rodzicami.

14 i 15 października 2023

 • Refleksja nad mocnymi stronami ucznia oraz tutora i trening umiejętności wykorzystania zasobów w pracy tutorskiej;
 • Rozwój umiejętności precyzyjnego wyznaczania celów rozwojowych oraz budowania planów i programów ich osiągania.

18 i 19 listopada 2023

 • Poznanie zasad towarzyszenia uczniowi w procesie tutoringu oraz monitorowania realizacji zadań i realizacji ścieżek rozwoju;
 • Trening umiejętności udzielania informacji zwrotnej i autorefleksji w procesie tutoringu. Poznanie zasad ewaluacji pracy ucznia i ewaluacji pracy tutora.

16 i 17 grudnia 2023

 • Trening kreatywności tutora i wdrożenie do wspierania kreatywności u wychowanka w świetle pedagogiki i psychologii twórczości;
 • Wprowadzenie w zagadnienia etyki w pracy tutora, trening umiejętności odwoływania się do wartości jako wyznaczników i narzędzi w pracy tutora.

Szkolenia prowadza trenerzy z Akredytacją Instytutu Tutoringu Szkolnego w zakresie ww programu, m.in.:

  • Joanna Kwiatkowska
  • Zdzisław Hofman
  • Dorota Cichecka
  • Beata Pawłowicz
  • Piotr Nita
  • Henryk Cichecki
  • Edyta Cieślar

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 września 2023 lub do wyczerpania się dostępnych miejsc; wyłącznie za pośrednictwem formularza.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej o tutoringu opowiada Mariusz Budzyński z Instytutu Tutoringu Szkolnego:
https://www.youtube.com/watch?v=Enf55twgeAs