Polina Borowska

 

Trener tutoringu

Trenerka w projekcie „Wychować człowieka mądrego”.

Nauczyciel z dwunastoletnim stażem pracy

Oligofrenopedagog, certyfikowany tutor z dziewięcioletnim doświadczeniem.

Edukatorka tutorów

Nauczyciel z dwunastoletnim stażem pracy, oligofrenopedagog, certyfikowany tutor z dziewięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu tutoringu w liceum, trenerka w projekcie „Wychować człowieka mądrego”.

Stała praca tutorska z młodzieżą pozwala mi lepiej zrozumieć uczniów, wspierać ich i motywować.

Polina Borowska - trener w Instytucie Tutoringu Szkolnego

Obecnie nauczycielka i tutorka w Liceum Ogólnokształcącym Społecznym nr. 17 w Warszawie.