Osoby zasłużone dla Instytutu

Na wcześniejszych etapach rozwoju Instytutu wspierały go osoby, które aktualnie nabrały do Instytutu pewnego dystansu i nie są już w niego operacyjnie zaangażowane. Mimo to pragniemy wyeksponować ich wcześniejszy wkład.

dr Katarzyna Pająk (aktualnie dr Katarzyna Pająk-Załęska) – członkini Rady Programowej Instytutu od 21 listopada 2013 do 28 lipca 2015

Filozof(ka) z dyplomem doktora nauk o zdrowiu, badaczka, posiada wysokie kompetencje językowe, współautorka licznych artykułów i publikacji w tym książki pt. „Projektowanie strategii marki”. Edukatorka odpowiedzialna za wprowadzenie w Instytucie zdalnego trybu spotkań roboczych (zanim stało się to powszechne podczas pandemii), co miało kluczowe znaczenie dla rozwoju ITS, zważyszy na rozproszenie geograficzne zespołu Instytutu. Prowadziła szkolenia z zakresu 7 i 8 modułu Kursu Tutoringu Szkolnego I stopnia.

dr Katarzyna Pająk Załęska

Zbigniew Zalewski – członek Rady Programowej Instytutu od 11 sierpnia 2016 do 12 lutego 2020 roku.

Autor pierwszej wersji programu Tutorskiej Akademii Przywództwa Szkolnego, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista w zakresie zarządzania i kierowania oświatą.
Współautor publikacji pt. „WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA MĄDREGO” RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ EWALUACYJNYCH OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU WDRAŻANIA TUTORINGU SZKOLNEGO” (2018). A wcześniej współautor kluczowej dla tutoringu pozycji pt. „Tutoring w szkole między teorią a praktyka zmiany edukacyjnej” (2009). Edukator i autor wielu szkoleń i scenariuszy szkoleniowych.

Zbigniew Zalewski

Dorota Wojciechowska – członkini Rady Programowej Instytutu od 21 listopada 2013 do 10 marca 2019.

Jedna z dwóch założycielek i wieloletnia dyrektorka ALA Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie, czyli jednej ze szkół źródłowych dla tutoringu szkolnego. Z zawodu psycholog, trener umiejętności psychospołecznych z rekomendacją PTP. Ma doświadczenie w szeroko pojętej profilaktyce problemów wieku dorastania, w psychoedukacji i pracy warsztatowej z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Autorka scenariusza do modułu 6 Kursu Tutoringu Szkolnego I stopnia oraz innych szkoleń. Współautorka rozdziału pt. TOWARZYSZENIE I MONITOROWANIE REALIZACJI PLANÓW I ŚCIEŻEK ROZWOJU UCZNIA w Poradniku Tutora Szkolnego (2018)

 

Dorota Wojciechowska

Elżbieta Nerwińska – członkini Rady Programowej Instytutu od 13 sierpnia 2019 do 28 czerwca 2024.

Osoba dzięki której tutoring szkolny przybliżył się do profilaktyki uniwersalnej i wszedł na ścieżkę programów rekomendowanych.
Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Od lat związana z systemem doskonalenia nauczycieli: jako dyrektor Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (obecnie ORE), dwukrotnie pełniła funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a od 2010 roku prowadzi niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli Centrum Pozytywnej Edukacji. W projekcie „Wychować człowieka mądrego” (2016-2018) wspierała wdrożenie tutoringu szkolnego w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii oraz w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. W Instytucie była trenerem i superwizorem w zakresie wdrażania tutoringu szkolnego w placówkach i organizacjach edukacyjnych.

Zdjęcie kobiety, tutorki młodzieży - Elżbieta Nerwińska