Zdalny kurs tutoringu I stopnia

W odpowiedzi na utrudnienia w gromadzeniu się oraz w podróżowaniu, których doświadczamy z różną intensywnością do marca 2020, przeorganizowaliśmy kurs tutoringu I stopnia tak, by mógł odbywać się zdalnie i równocześnie przekazywać kompleksowo wszystkie treści oraz stwarzać okazje do treningu umiejętności potrzebnych tutorce i tutorowi. Kurs zdalny przebiega według tego samego programu, według którego realizowany jest kurs stacjonarny i osiąga te same cele. Zorganizowany jest jednak według innej struktury.

Zdalny kurs tutoringu szkolnego tworzą:

1. Indywidualne spotkanie zdalne , w formie wywiadu badającego oczekiwania i potrzeby każdego uczestnika kursu (30 minut dla każdego uczestnika),

2. Cykl 8 szkoleń zdalnych (każde po 8 godzin szkoleniowych) realizujących program:

  • Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego,
  • Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym. Podstawowe narzędzia,
  • Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej. Problem motywacji i motywowania,
  • Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania. Znaczenie SMART dla budowania motywacji,
  • Towarzyszenie, monitorowanie oraz motywowanie w realizacji planów i ścieżek rozwoju,
  • Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora,
  • Kreatywność tutora i kreatywność ucznia w świetle pedagogiki i psychologii twórczości,
  • Etyka, wartości i prawo jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora.

Ponadto do treści kursu dodany został wątek samodyscypliny w pracy tutora zdalnego. Każdy trener w trakcie szkolenia odnosi się do kontekstu pracy zdalnej.

Więcej o kursie opowiadamy w filmie: link

 

Szkolenia odbywają się zdalnie według ustalonego wspólnie harmonogramu. W trosce o wysoki poziom szkolenia ilość uczestników nie może przekroczyć 18 osób.

3. Tutoring wzajemny uczestników , realizowany w parach w czasie pomiędzy szkoleniami (po 6 spotkań na uczestnika),

4. Dyżury superwizji i konsultacji tutorskich (4 dyżury po 1 godzinie zegarowej),

Zaproszenie:

Zapraszamy uczestników indywidualnych, jak również szkoły i placówki z całej Polski oraz z zagranicy. Zapisy prowadzimy za pośrednictwem formularza: link