Wdrożenie tutoringu młodzieżowego

Oferta skierowana jest do szkół, w których pracują już tutorzy - nauczyciele.

Wdrożenie ma na celu: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole, zmniejszenie skali zachowań ryzykownych, poprawienie relacji między wszystkimi podmiotami w szkole, budowanie wspólnoty uczącej się i wspierającej się, wspólnoty ludzi okazujących sobie bezwarunkowy szacunek.

Tutorzy młodzieżowi wspierają młodszych kolegów i koleżanki w odnalezieniu się w nowym i zmieniającym się środowisku szkolnym, pomagają w zaadaptowaniu się i z pełnego korzystania z możliwości rozwojowych dostępnych w szkole.

Warunkiem koniecznym wdrożenia jest, aby każdy tutor młodzieżowy miał swojego tutora-nauczyciela.

Wdrożenie składa się z warsztatów dla młodzieży w pięciu modułach po 90 minut oraz ze wsparcia superwizyjnego dla nauczycieli opiekunów tutorów młodzieżowych.