Wdrożenie tutoringu młodzieżowego

Program skierowany jest do szkół, w których pracują nauczyciele tutorzy – absolwenci kursu tutorskiego I stopnia zrealizowanego przez Instytut Tutoringu Szkolnego. Jest to niezbędny zasób, na którym bazujemy. Warunkiem koniecznym jest również to, aby każdy tutor młodzieżowy miał swojego tutora-nauczyciela. Podstawą programu wdrożenia jest pedagogika dialogu i jej twórcy: Martin Buber - filozof, Janusz Korczak - pedagog, lekarz, Carl Rogers - psycholog, terapeuta, Viktor Frankl - psychiatra, filozof, Janusz Tarnowski - pedagog, psycholog; prace autora koncepcji Liceów ALA – Mariusza Budzyńskiego oraz doświadczenie zebrane we współpracy z Zespołem Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. arcybiskupa Nowowiejskiego w Płocku, a w szczególności z tutorkami - koordynatorkami programu tutoringu młodzieżowego w tej szkole: Aldoną Stegentą i Katarzyną Kajkowską – Pudlarz. Autorką programu wdrożenia jest Dorota Cichecka (Członek Rady Programowej i trener Instytutu Tutoringu Szkolnego).

Celem realizacji programu jest: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole, zmniejszenie skali zachowań ryzykownych, poprawienie relacji między wszystkimi podmiotami w szkole, budowanie wspólnoty uczącej się i wspierającej się, wspólnoty ludzi okazujących sobie bezwarunkowy szacunek.

Tutorzy młodzieżowi wspierają młodszych kolegów i koleżanki w odnalezieniu się w nowym i zmieniającym się środowisku szkolnym, pomagają w zaadaptowaniu się i z pełnego korzystania z możliwości rozwojowych dostępnych w szkole. Kształtują u młodszych koleżanek i kolegów następujące kompetencje:

  • umiejętność wyrażania swoich uczuć, myśli, opinii nie naruszający godności drugiej osoby;
  • budowanie relacji z innymi;
  • otwartość na uczenie się; otwartość na nową wiedzę oraz zadania umożliwiające jej zdobycie;
  • umiejętność rozumienia emocji własnych i innych oraz wykazywanie troski i zrozumienia wobec przeżywanych emocji przez innych,
  • komunikacja bez agresji,
  • pewność siebie i wiara w swoje możliwości.

Wdrożenie tutoringu młodzieżowego składa się z następujących elementów:

- Kurs dla nauczycieli - tutorów  - kurs przygotowuje do prowadzania warsztatów dla uczniów - tutorów  młodzieżowych, uczy jak przygotować tutorów młodzieżowych do nawiązywania relacji z kolegami i koleżankami. Ponadto uczestnicy kursu uczą się jak wspierać tutorów młodzieżowych podczas ich pracy i  jak tę pracę im organizować.  

Uczestnicy kursu dowiadują się, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w czasie pracy z tutorami młodzieżowymi i w czasie towarzyszenia im w pracy wolontariackiej. 
ciągu  2  dni (stacjonarnego) szkolenia grupa nauczycieli (max 6 osób) otrzymuje specjalny pakiet materiałów dydaktycznych (6 pakietów). Każde szkolenie trwa po 8 godzin szkoleniowych.

- wsparcie konsultacyjne dla nauczycieli opiekunów tutorów młodzieżowych (osobiste konsultacje oraz wsparcie zdalne).


Tutorzy młodzieżowi podejmują pracę w szkole na zasadach wolontariatu.

W celu zamówienia wdrożenie tutoringu młodzieżowego dla placówki prosimy o kontakt telefoniczny (602 248 001 ) lub e-mail: Biuro.