Wdrożenie tutoringu młodzieżowego

Program skierowany jest do szkół, w których pracują nauczyciele tutorzy – absolwenci kursu tutorskiego I stopnia zrealizowanego przez Instytut Tutoringu Szkolnego. Jest to niezbędny zasób, na którym bazujemy. Warunkiem koniecznym jest również to, aby każdy tutor młodzieżowy miał swojego tutora-nauczyciela. Podstawą programu wdrożenia jest pedagogika dialogu i jej twórcy: Martin Buber - filozof, Janusz Korczak - pedagog, lekarz, Carl Rogers - psycholog, terapeuta, Viktor Frankl - psychiatra, filozof, Janusz Tarnowski - pedagog, psycholog; prace autora koncepcji Liceów ALA – Mariusza Budzyńskiego oraz doświadczenie zebrane we współpracy z Zespołem Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. arcybiskupa Nowowiejskiego w Płocku, a w szczególności z tutorkami - koordynatorkami programu tutoringu młodzieżowego w tej szkole: Aldoną Stegentą i Katarzyną Kajkowską – Pudlarz. Autorką programu wdrożenia jest Dorota Cichecka (Członek Rady Programowej i trener Instytutu Tutoringu Szkolnego).

Celem realizacji programu jest: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole, zmniejszenie skali zachowań ryzykownych, poprawienie relacji między wszystkimi podmiotami w szkole, budowanie wspólnoty uczącej się i wspierającej się, wspólnoty ludzi okazujących sobie bezwarunkowy szacunek.

Tutorzy młodzieżowi wspierają młodszych kolegów i koleżanki w odnalezieniu się w nowym i zmieniającym się środowisku szkolnym, pomagają w zaadaptowaniu się i z pełnego korzystania z możliwości rozwojowych dostępnych w szkole. Kształtują u młodszych koleżanek i kolegów następujące kompetencje:

 • umiejętność wyrażania swoich uczuć, myśli, opinii nie naruszający godności drugiej osoby;
 • budowanie relacji z innymi;
 • otwartość na uczenie się; otwartość na nową wiedzę oraz zadania umożliwiające jej zdobycie;
 • umiejętność rozumienia emocji własnych i innych oraz wykazywanie troski i zrozumienia wobec przeżywanych emocji przez innych,
 • komunikacja bez agresji,
 • pewność siebie i wiara w swoje możliwości.

Wdrożenie tutoringu młodzieżowego składa się z następujących elementów:

 • szkolenie młodzieży w pięciu modułach po 90 minut
 • wsparcie konsultacyjne dla nauczycieli opiekunów tutorów młodzieżowych (osobiste konsultacje oraz wsparcie zdalne).

Zakres tematyczny poszczególnych modułów szkoleń:

 1. Warsztat integracyjno-informacyjny oraz „Mój Mistrz”,
 2. Potrzeby człowieka i sens życia,
 3. Jak spełniamy i komunikujemy nasze potrzeby,
 4. Dobra komunikacja –„Język żyrafy i szakala”
 5. Człowiek w sytuacji kryzysu – nie bój się pomagać.

Tutorzy młodzieżowi podejmują pracę w szkole na zasadach wolontariatu.

W celu zamówienia wdrożenie tutoringu młodzieżowego dla placówki prosimy o kontakt telefoniczny (602 248 001 ) lub e-mail: Biuro.