Szkoła w dialogu

Motto programu:

„Musimy zmienić nasz sposób traktowania dzieci, nauczycieli i opiekunów, żeby odzyskali radość swojej pracy.
Kluczem do tego są kompetencje w budowaniu relacji.”

[Jesper Juul w: „Kryzys szkoły – co możemy zrobić dla nauczycieli, uczniów i rodziców”]

Jeśli podzielasz ten pogląd, zapraszamy Cię, Droga Koleżanko/Drogi Kolego do udziału w ekscytującej podróży do rzeczywistego źródła pedagogicznej radości i satysfakcji.

Nasza oferta szkoleniowa wspierająca rozwój kompetencji emocjonalno – społecznych nauczycieli, jest właśnie tą podróżą. Dzięki niej odkryjesz to „coś”, co od dawna czeka na odkrycie!

Jeżeli jesteś osobą, która czuje potrzebę zmiany w szkole - proponujemy udział w oddolnej REFORMIE, polegającej na zmianie, która być może przybliży nas do klasycznego rozumienia pojęcia „schole” – „odpoczynek duchowy, polegający na przebywaniu wśród ludzi, którzy wzajemnie są sobie życzliwi, na wspólnym poszukiwaniu prawdy, dzieleniu się nią oraz radowaniu się z jej znalezienia.” [prof. Jacek Salij OP „Strategia wychowania do odpowiedzialności za siebie i społeczeństwo”]

„Szkoła w dialogu” to:

I. Zarządzanie szkołą w dialogu składający się z:

 • Przygotowania adaptacji do specyficznych warunków konkretnej szkoły programu innowacji.
 • Uczestnictwa kadry zarządzającej w szkoleniu tutorskim razem z kadrą szkoły, w tym uczestnictwo w 3 modułach szkoleniowych adresowanych do liderów edukacji.
 • Indywidualne sesje coachingowe dla kadry zarządzającej.

II. Nauczanie i wychowanie w dialogu oraz budowanie sojuszu wychowawczego z rodzicami.

A. Nauczanie i wychowanie w dialogu - program w wersji pełnej składa się z 8 modułów szkoleniowych:
 • Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego,
 • Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym,
 • Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej,
 • Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania,
 • Towarzyszenie i monitorowanie realizacji planów i ścieżek rozwoju,
 • Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora,
 • Kreatywność tutora i jego wychowanka w świetle pedagogiki i psychologii twórczości,
 • Etyka, wartości jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora.
B. Edukacja w dialogu - program w wersji wstępnej składa się z 4 modułów szkoleniowych:
 • Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego,
 • Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym,
 • Kreatywność tutora i jego wychowanka w świetle pedagogiki i psychologii twórczości,
 • Etyka, wartości jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora.

W związku z tym że poszukujemy wciąż udoskonaleń programu pewne jego szczegóły mogą ulec zmianie.

Niezależnie od podziałów na etapy edukacyjne, organizacji, treści podstaw programowych, możemy uczynić szkołę miejscem przyjaznym, gdzie wszyscy będą życzliwi i radośni, a Rodzice z ufnością oddawać będą swoje Dzieci w szkolną opiekę.