Superwizje zdalne

czyli taki tutorski telefon zaufania

Superwizję w procesie tutoringu rozumiemy jako wsparcie merytoryczne, procesowe i psychologiczne zawodowego tutora, w prowadzeniu tutoriali z konkretnym podopiecznym lub też w kwestii dylematów dotyczących pełnionej roli zawodowej jaką jest tutor. Każdy tutor lub dyrektor szkoły, gdzie wdrażany jest tutoring będzie mógł telefonicznie uzyskać odpowiedzi na pytania, skonsultować się z doświadczonym tutorem lub uzyskać wsparcie. Aby wziąć udział w zdalnej superwizji prosimy wypełnić Formularz zgłoszeniowy: link.

Organizacja superwizji jest następująca:

  1. Wypełniasz Formularz zgłoszeniowy w tym akceptujesz Regulamin,
  2. Regulujesz opłatę (w zależności od opcji - sesja indywidualna - 100 zł, sesja grupowa od 2 do 5 osób - 50 zł/osoby, możemy wystawić fakturę np. na szkołę lub gmin),
  3. Potwierdzasz datę i godzinę,
  4. Odbierasz telefon, whatsupa, zooma lub skype'a,
  5. Uczestniczysz w superwizji (trwa do 60 minut, analizowane są dwa case study, dwa pierwsze zgłoszone na spotkaniu),
  6. Wypełnisz ankietę ewaluacyjną (opcjonalnie),
  7. Polecasz innym tutorom.

Szczegóły przebiegu i organizacji Superwizji zdalnych określa Regulamin

Istnieje możliwość zamówienia cyklu superwizji

W takiej sytuacji prosimy o kontakt bezpośredni, by ustalić indywidualny harmonogram.