Opieka merytoryczna

Opieka merytoryczna to kompleksowe wsparcie we wdrożeniu i realizacji innowacji w zakresie tutoringu wychowawczo-rozwojowego. Opieka realizowana jest w ciągu 2 semestrów. Instytut wspiera działania szkoły w zakresie:

  • Przygotowania opisu innowacji oraz adaptacji do specyficznych uwarunkowań konkretnej szkoły,
  • Bieżącego monitorowania przebiegu innowacji,
  • Prowadzenia superwizji tutorskiej,
  • Szkoleń uzupełniających dla tutorów,
  • Konsultacje dla dyrektora, lidera oraz zespołu tutorskiego oraz tutorów-wychowawców.
  • Pomoc w ewaluacji innowacji.