Kurs tutorski I stopnia

Kurs tutorski przygotowuje nauczyciela do pracy metodą tutoringu w szkole na każdym poziomie edukacyjnym. Uwzględnia specyficzne różnice wynikające z wieku uczniów. Przygotowuje do współtworzenia w szkole klimatu opartego na relacjach budowanych w oparciu o założenia „pedagogiki dialogu” oraz „szkoły skoncentrowanej na uczniu”. Nauczyciele zyskują znajomość specyficznego postępowania pedagogicznego, które odzwierciedla kolejne etapy pracy tutora. Ponadto zostają wyposażeni w odpowiednie narzędzia organizacyjne i diagnostyczne. Znaczącym elementem kursu jest przygotowanie tutorów do nawiązywania relacji z rodzicami i budowania partnerskiego współdziałania obu stron na rzecz rozwoju ucznia.

Kurs zorganizowany jest w ośmiu ośmiogodzinnych modułach [64 godziny] i obejmuje:

 • Wykłady i warsztaty wprowadzające w praktykę tutora szkolnego,
 • Tutoring/coaching wzajemny uczestników,
 • Superwizję i konsultacje tutorskie,
 • Warsztaty pozwalające na wypracowanie i spisanie narzędzi tutorskich oraz sposobów postępowania, charakterystycznych dla środowiska uczestników kursu.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu tutorskiego (warunkiem jest pełna realizacja kursu),
 • Certyfikat tutorski I stopnia  (warunkiem jest pełna realizacja kursu oraz  przeprowadzenie 20 godzin tutoriali z trójką uczniów).

Zasady kursu:

 • Pełna realizacja kursu co oznacza 100% uczestnictwa, ewentualne nieobecności wymagają uzupełnienia poprzez samodzielne opanowanie problematyki zajęć w kontakcie z trenerem na podstawie wskazanej literatury oraz zadań praktycznych,
 • Czas trwania zajęć nie podlega negocjacjom,
 • Dokumentację przebiegu kursu stanowią listy uczestnictwa w poszczególnych modułach, potwierdzone własnoręcznym podpisem uczestnika oraz podpisem prowadzącego zajęcia.

Program Kursu:

 • Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego,
 • Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym,
 • Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej,
 • Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania,
 • Towarzyszenie i monitorowanie realizacji planów i ścieżek rozwoju,
 • Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora,
 • Kreatywność tutora i jego wychowanka w świetle pedagogiki i psychologii twórczości,
 • Etyka, wartości jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora.