Oferta


Zachęcamy Cię do samodzielnego skomponowania ścieżki wdrożenia tutoringu szkolnego w Twojej placówce. Chętnie pomożemy Ci w dostosowaniu modelu wdrożenia do potrzeb, gotowości i możliwości Twojej szkoły. Mamy w tym znaczne doświadczenie. Rekomendujemy Ci następujące etapy wdrożenia tutoringu szkolnego:


1. Wizyta studyjna

Zobacz na własne oczy, jak tutoring działa w szkole na tym samym etapie edukacyjnym, co Twój. Zainspiruj się i przekonaj, że się uda.

2. Szkoleniowa rada pedagogiczna o tutoringu

Zaproś tutora-praktyka do Twojej szkoły, zorientuj się czy tutoring to propozycja dla Ciebie i kadry Twojej szkoły.

3. Kurs tutorski I stopnia

Skorzystaj z 8 dni szkoleń prowadzonych w Twojej szkole przez praktyków, rozpocznij praktykę i zdobądź certyfikację tutora. Ci sami praktycy mogą poprowadzić kurs zdalnie. Nieco inny, ale przekazujący te same kompetencje.

4. Opieka merytoryczna wdrożenia

- Zamów superwizje grupowe i indywidualne oraz konsultacje dla dyrektora, by wspomóc skuteczne wdrożenie tutoringu w Twojej szkole. Superwizje mogą odbyć się zdalnie lub stacjonarnie.

- Weź udział w Tutorskiej Akademii Przywództwa Szkolnego i skutecznie wdrażaj tutoring w swojej szkole.

5. Kurs tutorski II stopnia

Po rocznej praktyce zamów szkolenia pogłębiające i indywidualne ścieżki rozwoju dla tutorów, udoskonalaj warsztat.

6. Wsparcie horyzontalne (opcjonalne)

7. Przyjmuj wizyty studyjne

Zawiąż sojusz z Instytutem, postaraj się o status szkoły wzorcowej i inspiruj inne szkoły swoją dobrą praktyką.