Nieodpłatne wdrożenie tutoringu w województwie opolskim

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest wdrożenie tutoringu szkolnego w szkołach.

W ramach projektu wzmocnić będziemy nauczycieli szkoleniami i superwizjami. Przekażemy im kompetencje, będziemy towarzyszyć i wspierać na pierwszym etapie praktyki tutorskiej. Kompetencje te pozostaną trwale w tych zespołach, by wspierać kolejne roczniki uczniów i uczennic.

Wdrożenie tutoringu zwiększa skuteczność edukacji poprzez:

 • wzrost u uczniów wiary we własne możliwości,
 • doświadczanie przez nich sprawstwa i odpowiedzialności,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole. 

Więcej o tutoringu w wywiadzie opowie Mariusz Budzyński:
https://www.youtube.com/watch?v=Enf55twgeAs&t=59s

Projekt pt. „Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży” realizowany jest na rzecz szkół ponadpodstawowych z województwa opolskiego i objęty Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia.

Realizator projektu: Towarzystwo Edukacji Otwartej (organ prowadzący dla Instytutu Tutoringu Szkolnego).

 

Projekt sfinansowany z zadania z zakresu zdrowia publicznego finansowanego ze środków Województwa Opolskiego, w związku z tym

dla uczestników projektu udział jest bezpłatny. 

Projekt pt. „Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży” to szerokie wdrożenie programu rekomendowanego pt. „Tutoring szkolny – program pedagogiki dialogu” (https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/tutoring-szkolny-program-pedagogiki-dialogu,46%22 ), który wpisuje się w profilaktykę uniwersalną, czyli udziela wspiercia młodzieży zanim pojawi się zachowanie ryzykowne. Wsparcie kierowane jest do wszystkich osób, by je wzmocnić i uodpornić.

Projekt adresowany jest do szkół ponadpodstawowych:

 • czteroletnie liceum ogólnokształcące,
 • pięcioletnie technikum,
 • trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
 • trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • dwuletnią branżową szkołę II stopnia 

 

Rekrutacja do projektu ma wyłonić minimum 2 szkoły ponadpodstawowe, gotowe do wdrożenia tutoringu szkolnego. Zgłosić można od 1 do 18 nauczycieli, choć preferujemy grupy większe. 

W ramach projektu kompleksowo przygotowujemy nauczycieli do pełnienia roli tutora. Na początku zapraszamy do rozwinięcia swojego warsztatu pedagogicznego podczas szkoleń, które tworzą spójną całość merytoryczną – Kurs Tutoringu Szkolnego I stopnia. A następnie towarzyszymy i wspieramy nauczycieli podczas ich praktyki wychowawczej i dydaktycznej – w ramach Opieki Wdrożenia.

Program kursu tutoringu szkolnego I stopnia:

 1. Wprowadzenie w tutoring i pedagogikę dialogu.
 2. Trening umiejętności budowania dobrych relacji w środowisku szkolnym, w tym relacji z rodzicami.
 3. Refleksja nad mocnymi stronami ucznia oraz tutora i trening umiejętności wykorzystania zasobów w pracy tutorskiej.
 4. Rozwój umiejętności precyzyjnego wyznaczania celów rozwojowych oraz budowania planów i programów ich osiągania.
 5. Poznanie zasad towarzyszenia uczniowi w procesie tutoringu oraz monitorowania realizacji zadań i realizacji ścieżek rozwoju.
 6. Trening umiejętności udzielania informacji zwrotnej i autorefleksji w procesie tutoringu. Poznanie zasad ewaluacji pracy ucznia i ewaluacji pracy tutora.
 7. Trening kreatywności tutora i wdrożenie do wspierania kreatywności u wychowanka w świetle pedagogiki i psychologii twórczości.
 8. Wprowadzenie w zagadnienia etyki w pracy tutora, trening umiejętności odwoływania się do wartości jako wyznaczników i narzędzi w pracy tutora.

Harmonogram kursu ustalamy ze szkołami. Kurs rozpoczyna się w październiku 2023.

 

Opieka Wdrożenia w projekcie obejmuje kilka spotkań z opiekunem w każdej ze szkół. Dokładna liczba wizyt zależna będzie od ilości placówek przyjętych do projektu.

Każda wizyta ma określoną strukturę:

 • spotkania konsultacyjnego z dyrektorem szkoły,
 • superwizji indywidualnej dla tutorów,
 • superwizji grupowej dla tutorów.

Celem tego typu superwizji jest wymiana doświadczeń, poszukiwanie sposobów rozwiązywania najczęściej pojawiających się trudności i problemów, a także doskonalenie swoich kompetencji tutorskich.


Szkolenia prowadzą trenerzy z Akredytacją Instytutu Tutoringu Szkolnego w zakresie ww programu, m.in.:

 • Joanna Kwiatkowska
 • Zdzisław Hofman
 • Dorota Cichecka
 • Beata Pawłowicz
 • Piotr Nita
 • Henryk Cichecki
 • Edyta Cieślar

Więcej o zespole trenerów: https://instytuttutoringuszkolnego.pl/zespol/

 

Zainteresowane udziałem w projekcie szkoły zachęcamy do zapoznania się dokumentami rekrutacyjnymi lub kontaktu bezpośredniego z biurem Instytutu: tel. 602 248 001 (chętnie odpowiemy na wszystkie pytania).

Regulamin Rekrutacji do projektu pt.: Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży

Wypełnij formularz rekrutacyjny do projektu

Umowa ze szkołą – beneficjentem – projekt pt.: Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży

Przedłużona rekrutacja trwa do 13 października 2023 lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu