Mariusz Budzyński

Dyrektor merytoryczny Instytutu

Twórca koncepcji Szkolnego Tutoringu Wychowawczego i Rozwojowego

Członek Rady Programowej

Autor metody dydaktyczno-wychowawczej szkół eksperymentalnych „ALA” Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie.

Założyciel „ALA” Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu

Twórca koncepcji Szkolnego Tutoringu Wychowawczego i Rozwojowego; inicjator i opiekun merytoryczny w programie wdrażania tutoringu wychowawczego i rozwojowego we wrocławskich gimnazjach publicznych, opiekun merytoryczny ogólnopolskiego projektu pn. „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. (2016-2018)

Współautor książki „Tutoring w szkole, między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej” (2009), inicjator powstania książki „Fenomen Szkolny ALA – metoda i tutoring” (2020).

Dyrektor merytoryczny w Liceach ALA i Instytucie Tutoringu Szkolnego; jest tutorem Szkoły Liderów PAFW; wraz z żoną Marią są animatorami w Stowarzyszeniu „Spotkania Małżeńskie”

Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1988 roku uzupełnił kwalifikacje pedagogiczne i podjął pracę jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół nr. 10 we Wrocławiu, a w 1990 w Autorskiej Szkole Samorozwoju ASSA we Wrocławiu.

W Liceum ASSA był inicjatorem i współautorem realizowanego w latach 1992 – 1994 Zintegrowanego Programu Humanistyczno-Artystycznego.

Jest autorem opartej na założeniach chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej metody dydaktyczno-wychowawczej szkół eksperymentalnych „ALA” Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie ( https://ala.edu.pl/)

  • współzałożyciel i twórca koncepcji szkoły artystycznej II stopnia – Autorskiego Studium Projektowania Plastycznego i Fotografii i Artystycznej „Abrys”;
  • współzałożyciel Towarzystwa Edukacji Otwartej;
  • współzałożyciel i autor programu edukacyjnego „Akademii Sztuki Trzeciego Wieku” we Wrocławiu;
  • autor programu kursu pedagogicznego w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w latach 2004-2011.