Maria Budzyńska

Członek Rady Programowej

Ukończyła studia podyplomowe z socjoterapii

Filolog, socjoterapeutka

Zajmuje się edukacją artystyczną w dziedzinie teatru.

Dyplomowana nauczycielka

Absolwentka filologii polskiej specjalizująca się w zakresie teatrologii. Ukończyła studia podyplomowe z socjoterapii. Nauczycielka dyplomowana. Zajmuje się edukacją artystyczną w dziedzinie teatru.

Wykłada w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu (Reżyseria w teatrze amatorskim).

Prowadzi również zajęcia teatralne w Autorskich Liceach Artystycznych ALA.

Współzałożycielka i trenerka II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Prowadzi warsztaty autorskie (Teatr jako integracja sztuk i Techniki twórczego myślenia i działania) Wspólnie z mężem są animatorami w Stowarzyszeniu „Spotkania Małżeńskie”.

W Instytucie Tutoringu Szkolnego wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenia związane z psychologią i pedagogiką twórczości, proponując warsztat „Kreatywność w pracy tutora”.