Dorobek

Instytut Tutoringu Szkolnego legitymuje się wieloletną praktyką we wdrożeniach tutoringu szkolnego w placówkach wszystkich etapów edukacyjnych. Instytut wspierał szkoleniami, superwizjami i konsultacjami kadrę w ponad 120 placówkach oświatowych w całym kraju (stan na 2020 rok).

Wszystkie te placówki wdrażają tutoring szkolny według modelu proponowanego przez Instytut. Model został zbadany naukowo, w trakcie czego potwierdzono jego skuteczność. (Wyniki badań ujęte zostały w publikacji: Sarnat-Ciastko, A., Gębuś, D., Zalewski, Z. (2018). „Wychować człowieka mądrego”. Raport końcowy z badań ewaluacyjnych ogólnopolskiego projektu wdrażania tutoringu szkolnego. Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.)

Wspieramy też placówki w zdobywaniu środków finansowych na szkolenia i superwizje. W tym celu zabiegaliśmy i zdobyliśmy status Programu Rekomendowanego II poziomu i tym samym dołączyliśmy do wąskiego i prestiżowego grona programów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe zestawienie wspieranych placówek:

Województwo mazowieckie

 • Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym
 • Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym
 • Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa „Akademia Pitagorasa” w Baranowie
 • Szkoła Podstawowa Chocimska w Warszawie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Żywioły” w Płońsku
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” w Skierniewicach
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edu Lab” w Starych Babicach
 • Gimnazjum w Zalesiu Górnym
 • Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym
 • LXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
 • CXXXVII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
 • Technikum Nr 5 w Płocku
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Płocku
 • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Płocku
 • Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Płocku
 • Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku
 • Fundacja Chrześcijańska NEBO w Warszawie
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Płocku
 • Liceum Ogólnokształcące Społeczne nr 17 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Płocku
 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Płocku

Województwo pomorskie

 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. Józefa Unruga w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa nr 59 w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zblewie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Malborku
 • Gimnazjum nr 20 w Gdyni
 • Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie
 • Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie
 • Gdyńska Szkoła Społeczna
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Lokomotywa" w Sopocie
 • Liceum Ogólnokształcące nr 14 w Gdańsku
 • Chrześcijańska Szkoła Montessori w Gdańsku

Województwo śląskie:

 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Poraju
 • Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
 • Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Częstochowie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie
 • Szkoła Podstawowa w Lipowej
 • Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach
 • Szkoła Podstawowa „ETE” w Gliwicach
 • Zespół Szkół Artystycznych i Akademickich "ALA" w Częstochowie
 • I Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie
 • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Katowicach
 • ALA Autorskie Liceum Artystyczne i Akademickie w Częstochowie
 • Akademia SOWARD, polsko – angielska dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Częstochowie
 • Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie
 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Tychach
 • Akademia „Soward” - Polsko – Angielska Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Częstochowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Województwo wielkopolskie:

 • Szkoła Podstawowa nr 72 w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa w Stawiszynie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu
 • Szkoła Podstawowa w Szalejewie
 • Chrześcijańskie Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Lesznie
 • Technikum Nr 4 w Lesznie
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Lesznie
 • Gimnazjum nr 2 w Szelejewie
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nietążkowie
 • Liceum Ogólnokształcące w Nietążkowie
 • Technikum w Nietążkowie

Województwo łódzkie:

 • Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu
 • Technikum Elektroniczne w Żychlinie
 • II Liceum Ogólnokształcące w Żychlinie
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Żychlinie
 • Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Województwo warmińsko-mazurskie:

 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych w Ełku
 • Szkoła Podstawowa w Marzęcicach
 • Technikum nr 1 w Ełku
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Ełku
 • Technikum Leśne w Rucianym Nida
 • Branżowa Szkoła Leśna I Stopnia w Rucianym Nida
 • Liceum Ogólnokształcące w Rucianym Nida
 • Szkoła Podstawowa w Orłowie

Województwo lubelskie:

 • Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie
 • Liceum Ogólnokształcące w Hrubieszowie
 • Gimnazjum w Hrubieszowie
 • IX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Województwo dolnośląskie:

 • Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach
 • Szkoła Podstawowa w Malczycach
 • Szkoła Podstawowa nr 61 we Wrocławiu
 • Autorska Szkoła Podstawowa Jaskółka we Wrocławiu
 • Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie ALA we Wrocławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 96 im. L. Teligi we Wrocławiu

Województwo kujawsko-pomorskie:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 we Włocławku
 • Gimnazjum nr 8 we Włocławki
 • Szkoła Podstawowa w Orłowie
 • VI Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

Województwo małopolskie:

 • Szkoła Podstawowa nr 101 w Krakowie
 • Katolicka Szkoła Podstawowa Montessori w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie
 • Gimnazjum rr 1 w Tarnowie

Województwo zachodniopomorskie:

 • Szkoła Podstawowa „Nawigator” w Przylepie
 • Liceum Ogólnokształcące w Złocieńcu
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Złocieńcu

Województwo podlaskie:

 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
 • Akademia Liderów Społeczności Lokalnych w Białymstoku

Województwo opolskie:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
 • III Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu

Województwo lubuskie:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii:

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Domostwo
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Łodzi
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 w Warszawie
 • Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie
 • Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze:

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Łodzi
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zawichoście
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku

Więcej:

Ponadto, kontynuując prezentację liczbową naszych działań pragniemy dodać, że w czasie trwania naszego flagowego projektu pt. "Wychować człowieka mądrego" (realizowanego w latach 2016 - 2018) przeszkoliliśmy nieodpłatnie 1618 nauczycieli z 79 szkół i placówek wszystkich typów i poziomów kształcenia. Opieką tutorską zostało objętych 10 240 uczniów. Zespół projektowy (10 osób) realizował zadania projektowe współpracując z 65 trenerami i 26 superwizorami. Konferencję wieńczącą projekt można obejrzeć w całości na kanale youtube Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie: link.

Polecamy również sprawozdanie z konferencji na blogu profesora Bogusława Śliwerskiego: tutaj.

Podczas trwania projektu powstał Poradnik Tutora Szkolnego - e-book dostępny nieodpłatnie na stronie projektu: link.

Projekt w całości sfinansowany został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków publicznych i objęty został Patronatem Honorowym profesora Zbigniewa Pełczyńskiego – polskiego filozofa, emerytowanego profesora filozofii politycznej Oxford University; co traktujemy jako nobilitację i potwierdzenie naszej fachowości.

Wciąż poszukujemy nowych możliwości rozwoju. Zapraszamy chętne do kooperacji organizacje, by wspólnie szukać synergicznych modeli współpracy.