O nas i tutoringu szkolnym

Jako Towarzystwo Edukacji Otwartej i Instytut Tutoringu Szkolnego od wielu już lat tworzymy zespół współpracujących ze sobą osób, których łączy jedna idea i cel - możliwie jak najszersze upowszechnianie tutoringu szkolnego - metody zindywidualizowanej pracy z każdym uczniem, odwołującej się do jego predyspozycji, zdolności, zainteresowań i potrzeb. Zakładamy bowiem, odwołując się przy tym do pedagogicznego dorobku Janusza Korczaka, ks. prof. Janusza Tarnowskiego oraz Carla Rogersa, że w każdym uczniu tkwi ukryty potencjał, a naszym zadaniem jest pomóc uczniowi w jego odkryciu oraz udzieleniu mu wsparcia w jego rozwijaniu.

Proces ten powinien jednocześnie odbywać się w warunkach dialogu równoprawnych podmiotów, co stanowi podstawę do budowania satysfakcjonujących relacji pomiędzy nimi. Stale poprawiające się relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami, pozwalają na zbudowanie spójnego sojuszu wychowawczego wokół osoby ucznia, wpływają na kształtowanie właściwego poczucia własnej wartość, poprawiają samoocenę i dają uczniowi poczucie bezpieczeństwa.

Tutoring przywraca zatem szkole jej głęboko humanistyczny wymiar i sprawia, że szkołę możemy definiować przede wszystkim jako miejsce edukacyjnego spotkania i dialogu człowieka z człowiekiem.

Z tym przeświadczeniem jako zespół doświadczonych praktyków i entuzjastów tutoringu szkolnego skutecznie inspirujemy i wspieramy w rozwoju wiele szkół w Polsce.

Wszędzie tam, gdzie nasza propozycja odczytywana jest jako wartość, gdzie nauczyciele odnajdują w tutoringu to coś, co stanowi istotę pedagogiki, to coś, co tkwi w naturze człowieka - tam tutoring przemienia szkołę w przyjazne i bezpieczne miejsce, gdzie uczenie się oparte na mocnych stronach odkrytych u każdego ucznia przynosi radość i satysfakcję uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Skąd się wywodzimy?

Instytut Tutoringu Szkolnego we Wrocławiu został powołany do życia w 2013 roku przez wrocławskie Towarzystwo Edukacji Otwartej w wyniku reorganizacji funkcjonującego od 2007 roku Kolegium Tutorów. Jesteśmy kontynuatorami działań, które były udziałem tej instytucji, ale przede wszystkim nasz Instytut bazuje i nieustannie czerpie z dotychczasowej praktyki i doświadczeń Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich ALA we Wrocławiu i Częstochowie, i stosowanej w nich metody indywidualizacji procesu nauki i wychowania określanej jako „tutoring szkolny”.

Licea ALA są swoistym laboratorium tutoringu szkolnego, ponieważ to właśnie w nich był on tworzony i, po ponad dwudziestoletnich doświadczeniach, ewoluował do proponowanej przez ITS koncepcji tutoringu szkolnego. Bardzo ciekawie proces ten został opisany w książce autorstwa dr Adrianny Sarnat – Ciastko pt. "Licea ALA. Szkoły skoncentrowane na uczniu. Nowa kultura szkoły?" (DSW, 2016).

Obecnie ogromnym źródłem naszej inspiracji, wskazywania kierunków dalszego rozwoju, modyfikowania i tworzenia nowych modeli tutoringu szkolnego, są doświadczenia wielu publicznych i niepublicznych szkół praktykujących tutoring szkolny. Z tutoringiem zetknęło się dotychczas blisko 400 placówek oświatowych w całym kraju.