Zostań edukatorem tutorów młodzieżowych

Zostań edukatorem tutorów młodzieżowych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli - trenerów tutorów młodzieżowych w formie zdalnej (ZOOM). Oferta jest przeznaczona dla szkół, w których pracują nauczyciele tutorzy – absolwenci kursu tutorskiego I stopnia.

 

Tutoring młodzieżowy jest wsparciem pracy szkoły w zakresie wychowawczym, dydaktycznym i metodycznym. Korzyści odnosi zarówno uczeń objęty tą forma wsparcia, jak i  tutor młodzieżowy. Osią programu jest idea kształtowania u młodych ludzi nawyku porozumiewania się bez agresji i przemocy.

 

Tutorzy młodzieżowi wspierają młodszych kolegów i koleżanki w odnalezieniu się w  zmieniającym się środowisku szkolnym, pomagają  w zaadaptowaniu się i w pełnym korzystaniu z możliwości rozwojowych dostępnych w szkole.

 

Etapy szkolenia: 

 

1.     Wstępne spotkanie organizacyjno-informacyjne – 27 maja 2022, 16.00 – 17.30

 

Podczas spotkania omawiana jest struktura wdrożenia tutoringu młodzieżowego oraz wątki organizacyjne pracy tutorów młodzieżowych. 

 

Kurs dla nauczycieli-tutorów – 28 maja, 9.00 – 16.00 oraz 4 czerwca, 9.00 – 16.00

 

Kurs przygotowuje do prowadzania warsztatów dla uczniów - tutorów młodzieżowych, uczy jak przygotować tutorów młodzieżowych do nawiązywania relacji z kolegami i koleżankami. Ponadto uczestnicy kursu uczą się jak wspierać tutorów młodzieżowych podczas ich pracy i jak tą pracą im organizować. Uczestnicy kursu dowiadują się, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w czasie pracy z tutorami młodzieżowymi i w czasie towarzyszenia im w pracy wolontariackiej. W ciągu 2 dni  szkolenia grupa nauczycieli otrzymuje specjalny pakiet materiałów dydaktycznych. 

 

2.     Konsultacje indywidualne dla nauczycieli – terminy do ustalenia z uczestnikami, 

 

Zdalne konsultacje adresowane są do nauczycieli i dyrekcji. Stanowią wsparcie we wdrożeniu programu (Można skorzystać z 2 godzin szkoleniowych konsultacji).

 

3.     Podsumowujące spotkanie organizacyjno-informacyjne – termin do ustalenia z uczestnikami

 

Podczas spotkania (przeprowadzonego w trybie zdalnym) omawiana jest trwałość wdrożenia tutoringu młodzieżowego oraz omawia się wnioski z pracy tutorów młodzieżowych. Trwa 2 godziny.

 

Działania przeprowadzone samodzielnie przez szkołę w ramach wdrożenia:

 

–          rekrutacja tutorów młodzieżowych,

 

–          kurs dla tutorów młodzieżowych – 5x1,5 godziny, prowadzony przez przeszkolonych nauczycieli- tutorów w oparciu o pomoce dydaktyczne z pakietów.

 

–          dobór w pary tutorów młodzieżowych z ich podpieczonymi (w porozumieniu z kadrą szkoły oraz tutorami młodzieżowymi określony zostanie sposób dobierania w pary podopiecznych z ich tutorami młodzieżowymi)

 

Koszt: 850 zł/osoba – w cenie podręcznik ze scenariuszami zajęć dla młodzieży.

Zainteresowanych prosimy o rejestrację za pomocą formularza: https://forms.gle/gji6D74qmke7vZPaA


Rekrutację prowadzimy do 20 maja 2022. Decyduje kolejność zgłoszeń.